Alle skal med.

Arbeiderpartiet går til valg på at Alle skal med. Det er kjernen i hva vi står for. Vi vil at alle skal få ta del i det gode liv på Sørlandet. At alle skal ha like muligheter, rett til arbeid, trygghet og frihet. At vi stiller opp for hverandre – når det er behov for det. Men også at vi stiller krav til hverandre – fordi vi trenger hverandres arbeid, kreativitet og innsats. Det handler om tro på fellesskap, at vi får til mer sammen enn hver for oss.

Aust-Agder er et fylke med store muligheter. Vi har verdifulle naturressurser, stolte industritradisjoner og noen av de flotteste skjærgårdperlene i landet. Vi er rike på kunnskap, innovasjon og har et mangfold av bedrifter som lykkes.

Men,  Aust-Agder har særlige utfordringer knyttet til høy arbeidsledighet, likestilling og levekår. Forskjellene mellom de som har og de som ikke har jobb blir større. 

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle alltid vår viktigste sak.

Trygghet for arbeid og trygghet i arbeid er det viktigste virkemiddel for å bedre levekår og hindre fattigdom.

Vi vil prioritere målrettede tiltak for å skape nye arbeidsplasser, hjelpe dem som er uten arbeid og stimulerer til å få opp aktiviteten i næringene som sliter. 

Aust-Agder har et stort potensial i å videreutvikle lønnsomme næringer. Vi vil satse der Sørlandet er best.

Støtte aktivt opp om næringsklynger innen industri, teknologi og reiseliv. Bidra til samarbeid og verdiskaping på tvers.

Gjennom historien har vi alltid vist at Arbeiderpartiet er villige til å bruke verktøykassa for å skape nye arbeidsplasser og arbeid til alle. 

Skal vi lykkes med å gjøre noe med levekårsutfordringene i denne regionen må også flere fullføre videregående skole. Derfor er tidlig innsats, flere lærere og styrket skolehelsetjeneste særlig viktig hos oss.

Det har vi råd til fordi vi vil bruke de store pengene på de viktigste tingene. Fordi vi velger helse, skole og eldreomsorg framfor skattekutt til dem som har mest fra før. 

Du kan lese mer om Arbeiderpartiets politikk her.

Er du enig med Aust-Agder Arbeiderparti om Alle skal med.?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker