Politikken

Her kan du lese mer om vår politikk

  • Alle skal med.

    Arbeiderpartiet går til valg på at Alle skal med. Det er kjernen i hva vi står for. Vi vil at alle skal få ta del i det gode liv på Sørlandet. At alle skal ha like muligheter, rett til arbeid, trygghet og frihet. At vi stiller opp for hverandre – når det er behov for det. Men også at vi stiller krav til hverandre – fordi vi trenger hverandres arbeid, kreativitet og innsats. Det handler om tro på fellesskap, at vi får til mer sammen enn hver for oss.

  • Arbeid til alle er jobb nr.1

    Vi vil at alle skal få ta del i det gode liv på Sørlandet.