Vil ha stedlig ledelse ved sykehuset i Arendal

- Vi vil satse på tre sykehus i Agder-regionen. Arbeiderpartiet garanterer derfor for et sterkt og allsidig sykehus i Arendal. Sykehuset skal også etter vårt syn ha et variert og bredt tilbud til mange pasientgrupper, inkludert føde- og akuttilbud, skriver Arbeiderpartiets stortingsrepresentant og helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, i dette innlegget. Han tar også til ordet for stedlig ledelse ved sykehuset i Arendal.

original_1478638548_1891959

Arbeiderpartiet slår ring om Arendal sykehus

Av Torgeir Micaelsen,
stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet

Det siste året har jeg hatt gleden av å besøke sykehuset i Arendal flere ganger, sist gang under Arendalsuka. Der har jeg møtt stolte fagfolk, pasienter som føler seg ivaretatt og en befolkning som slår ring om sykehuset sitt. Men jeg har også møtt mange som føler uro for fremtiden til sykehuset.

La meg derfor slå fast hva Arbeiderpartiet på Stortinget mener: Vi vil satse på tre sykehus i Agder-regionen. Arbeiderpartiet garanterer derfor for et sterkt og allsidig sykehus i Arendal. Sykehuset skal også etter vårt syn ha et variert og bredt tilbud til mange pasientgrupper, inkludert føde- og akuttilbud.

For å få folk til å tro på dette, mener jeg det er flere ting som må skje samtidig. Men det viktigste handler om at vi må få tilliten tilbake mellom ledelse, ansatte og pasienter. Jeg kjenner meg igjen i deler av det som skjer i og rundt Arendal sykehus. I min egen region, var det for en del år tilbake stadige konflikter og høylytte diskusjoner i sykehusene. Det måtte tas grep. Et av grepene, var at det ble innsatt såkalt «stedlig ledelse» ved hvert av sykehusene. Dette ble ikke gjort av mistillit til den daværende ledelsen i helseområdet, men ut fra en erkjennelse av at man vanskelig kan få med seg folk på viktige diskusjoner – og vedtak – dersom man ikke har en ledelse som er tilstede hver dag i sykehuset. Som man kan prate med, og ha tillit til. Dette har nå bidratt til at man f. eks ved Ringerike sykehus - som ligner på Arendal i størrelse og funksjoner - har fått tilbake troen på fremtiden. Jeg har tro på at dette også kan være en modell for flere steder i landet – inkludert Arendal.

Men jeg skal være helt ærlig: Stedlig ledelse i seg selv, vil ikke bidra til at alle problemene løser seg over natten. Vi må være forberedt på at sykehusene må omstille også i fremtiden. Men denne omstillingen bør etter mitt syn bygge på et likeverdig samarbeid hvor man utfordrer hverandre, lytter til hverandre, samarbeider med hverandre – og mot slutten av dagen når beslutningene er tatt – stiller opp for hverandre. For å få til dette bør Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehus etter mitt syn, vurdere om ikke Arendal sykehus bør få stedlig ledelse.

I tillegg må regjeringen og Stortinget prioritere sykehusene i statsbudsjettene. Dette er helt avgjørende for at sykehus som Arendal kan investere i nye behandlingsmåter, nytt utstyr og ny teknologi. Her svikter dessverre regjeringen. Helseminister Bent Høie (H), ligger nå over 1 milliard kroner bak sine egne sykehusløfter fra valgkampen i 2013. Arbeiderpartiet har vist at en annen prioritering av de store pengene er mulig i Stortinget.

For øvrig kan jeg forsikre alle i Arendal om at de vil få en svært aktiv og bra ordfører i Robert Cornels Nordli (Ap). Sammen med stortingsrepresentant Freddy de Ruiter, har han holdt meg løpende orientert om situasjonen ved sykehuset og vært krystallklar på vegne av Arendals befolkning