Aktuelt

Nyheter

 • Agder Arbeiderparti stiftet

  Stiftelsen av Agder Arbeiderparti ble enstemmig vedtatt i helgen. Stiftelsesmøtet vedtok også en rekke politiske uttalelser og valgte Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand som første fylkesleder.

 • Cecilie og Even foreslås som ny lederduo

  Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand og Even Tronstad Sagebakken fra Lindesnes foreslås som henholdsvis leder og nestleder i Agder Arbeiderparti.

 • Agder Arbeiderparti stiftes

  Aust-Agder og Vest-Agder Arbeiderparti legges ned og Agder Arbeiderparti stiftes 17.-18.mars 2018. Partileder Jonas Gahr Støre holder den politiske innledningen på stiftelsesmøtet.

 • Arbeiderpartiet styrker skole, helse og velferd

  Arbeiderpartiet la nylig fram sitt alternative statsbudsjett. Her får kommunene i Aust-Agder til sammen 63 millioner mer enn det regjeringen foreslår. Det betyr mer til skole, helse og andre velferdsoppgaver i kommunene. Av disse millionene får f.eks. Arendal kommune 16, Grimstad kommune 8 og Aust-Agder fylkeskommune cirka 20 millioner. I tillegg får Sørlandet sykehus styrket sitt budsjett med drøyt 50 millioner, og det foreslås mer til blant annet kultur og bredbåndsatsing.

 • Gro Bråten ny fylkesordfører

  Arbeiderpartiets gruppeleder Gro Bråten ble i dag valgt til ny fylkesordfører etter Tellef Inge Mørland som i høst ble valgt til Stortinget. Gro blir den siste fylkesordføreren i Aust-Agder, og den andre kvinnelige, så dette er på mange måter et historisk valg.

 • Videregående opplæring i velferdsteknologi

  Arbeiderpartiet tar nå initiativ til å se på hvordan videregående opplæring og fagskolen kan kobles tettere opp mot det arbeid som nå foregår omkring velferdsteknologi. - Vi ønsker å være med i utviklingen og sørge for at våre helsefagarbeidere har den riktige kompetansen i forhold til hva som utvikles og hva det betyr for den jobben som skal utføres, sier gruppeleder Gro Bråten og leder av fylkets utdanningskomite Venke Anny Nes.

 • Vil bli forsøksfylke for å hindre dropout

  Arbeiderpartiet, KrF, SP og SV, som utgjør flertallsposisjonen i Aust-Agder fylkesting, ønsker å søke staten om å bli forsøks-fylke for å løfte landsdelens ungdommer gjennom en ny praksisrettet modell som sikrer at flere ungdommer fullfører videregående opplæring.

 • Cecilie eller FrP - hver stemme teller!

  Valget i Aust Agder blir rekordjevnt viser en måling InFact har gjort for Aust-Agder tatt opp den 6. september. Kun hundre stemmer skiller Arbeiderpartiet og FrP om den siste faste stortingplassen fra fylket.

 • 12 tomme løfter fra Høyre

  Arbeiderpartiets stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen går kraftig i rette med Høyres 12 løfter for Sørlandet som de lanserte i Agderposten og Fædrelandsvennen. Dette er tomme løfter og en ønskeliste med intensjoner som ingen kan være uenig i, sier hun og stiller spørsmål ved om dette er vedtatt poltikk som er sikret gjennomslag, om Høyre har vedtatt konkrete midler til teknologilab eller vedtatt en finansiering som ikke favoriserer de store universitetene? Svaret er nei, konkluderer hun.

 • Kraften, skogen og havet kan gi vekst i sør

  Høyre har nå bestemt å trekke tilbake en reklame hvor de hevder at arbeidsledigheten har gått ned og veksten har gått opp de siste fire årene. Dette var bare en ren bløff, skriver stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen i dette innlegget.

 • Velferdsteknologi gir store muligheter

  Arbeiderpartiets satsing på velferdsteknologi gir store muligheter for Agder. Ny teknologi kan hjelpe flere eldre til å leve gode liv og bo trygt hjemme lengre. Arbeiderpartiet vil derfor etablere en ny velferdsteknologiordning på 1 milliard, sier stortingskandidat Tellef Inge Mørland.

 • Arbeiderpartiet på Arendalsuka

  Arendalsuka åpnes mandag 14. august, og deretter går det slag i slag med mer enn 700 store og små arrangementer. Nærmere 40 sentrale representanter for Arbeiderpartiet/AUF, med hele partiledelsen i spissen, skal delta i over 150 debatter og arrangementer i løpet av uka. I tillegg kommer stands og andre aktiviteter i regi av Arbeiderpartiet, LO og andre. Her er det mye du ikke bør gå glipp av, så møt fram!

 • Vil ha kjærlighetsgaranti

  Arbeiderpartiet ønsker en nasjonal kjærlighetsgaranti for at man skal få lov til å bo sammen, også når behovene for pleie- og omsorgstjenester melder seg. De som har levd et langt liv sammen, fortjener trygghet for at man ikke må skilles den siste tiden av livet, bare fordi man trenger en sykehjemsplass, sier Arbeiderpartiets stortingskandidat Tellef Inge Mørland.

 • Vi vil ha flere lærere i skolen

  Arbeiderpartiet setter kommunene bedre i stand til å satse mer på skolen, og vi har et partiprogram som tydelig sier at flere lærere er et av grepene vi ønsker å gjennomføre, for å gi elevene et enda større utbytte av skolegangen sin. Det er en investering som både elever, lærere og samfunnet vil ha glede av, skriver stortingskandidat Tellef Inge Mørland i dette innlegget.

 • En blir ikke friskere av kutt i sykelønna

  - Å kutte i sykelønn er historieløst, og vil ramme særlig lavtlønnede. Ikke minst vil det bringe oss tilbake i tid – ikke fremover, skriver Arbeiderpartiets ungdomskandidat, Kristine Hallingstad i dette innlegget. Hun reagerer sterkt på at seks ungdomspartier tar til orde for kutt i sykelønna. Les hele innlegget her:

 • Tellef og Cecilie på tinget!

  I en fersk meningsmåling for Aust-Agder offentliggjort i Agderposten, går Arbeiderpartiet fram 2,5% og Høyre og Frp stuper med en tilbakegang på til sammen 14%. Hvis dette blir valgresultatet vil Arbeiderpartiets 2.kandidat, Cecilie Knibe Hanssen få fast plass på Stortinget, sammen med 1.kandidat Tellef Inge Mørland. Cecilie jubler over målingen og mener dette viser at vårt mål om to på tinget er høyst realistisk.

 • Bekymret over stillingskutt i Sørlandet sykehus

  NrK Sørlandet meldte i går at Sørlandet sykehus må kutte 150 stillinger de neste årene på grunn av stram økonomi. - Dette gir grunn til bekymring for hvor man vil kutte disse stillingene, og hvilke konsekvenser det vil få for pasientene, sier Aust-Agder Arbeiderpartis stortingskandidat Tellef Inge Mørland.

 • Allemannsretten bør grunnlovsfestes

  "Lufta er fri for alle" sa vi da vi var små og ville kreve vår selvsagte rett til å være til stede. Det faller oss naturlig at vi alle får gå i skogen, fiske i havet eller gå langs hele kysten. Allemannsretten i Norge er unik. Den ligger i folkesjelen vår og bør derfor befestes i grunnloven, skriver stortingskandidat for Arbeiderpartiet, Cecilie Knibe Hanssen i dette innlegget. Les mer:

 • Trygge jobber – nytt flertall

  Norge trenger ett nytt flertall som skyver Erna ut av statsministerstolen. Det betyr slutt på midlertidighet i arbeidslivet. Det betyr en start på en ny kamp for trygghet i arbeidslivet hvor kampen om faste hele stillinger igjen blir kjempet. Det betyr en ny æra for fellesskolen hvor de unge vil få like muligheter til utdanning i en fellesskole som bygges opp og ikke ned - og det betyr at de unge vil få en kortere vei inn i arbeidslivet, sa stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen i sin 1.maitale på Eydehavn. Her kan du lese hele talen:

 • 1.mai i Aust-Agder

  Stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen er hovedtaler på det store tradisjonsrike 1.mai-arrangementet på Eydehavn. Dette er en av mange 1.mai-markeringer som skjer over hele fylket fra morgen til kveld. Trygge jobber - nytt flertall er årets slagord for 1.mai-feiringen. Her følger en oversikt over arrangementene:

 • Alle skal ha råd til nødvendig helsebehandling

  Fremfor å lage et system med to ulike helsekøer – en offentlig og en privat – må vi satse på å videreutvikle vårt felles offentlige helsetilbud for å sikre at alle får den behandlingen de trenger, når de trenger den, skriver stortingskandidat Tellef Inge Mørland i dette innlegget.

 • Fikk gjennomslag på landsmøtet

  Aust- og Vest-Agder fikk spesiell oppmerksomhet på Arbeiderpartiets landsmøte i helgen, blant annet på grunn av den høye arbeidsledigheten i landsdelen. Fylkespartiene fikk gjennomslag for en rekke forslag, deriblant at Agder nå har mulighet til en sentral rolle i oppbyggingen og utviklingen av miljøvennlige energikilder i Norge. Det omfatter også ambisjonen om å bli verdensledende på datalagring.

 • By og land - hand i hand

  Landsstyremedlem og kommende fylkesordfører, Gro Bråten talte varmt om viktigheten av organisasjonsarbeid, det fagligpolitiske samarbeidet og om å ta hele landet i bruk i sin landsmøtetale. Les den her:

 • Sørvestbanen – en genistrek og et samferdselsløft

  Stortingskandidat og ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, slo et slag for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i sitt landsmøteinnlegg. - Dette er en genistrek og et samferdselsløft, sa han. Les hele innlegget her:

 • Arbeid til alle

  Stortingskandidat Kristine Hallingstad tok opp den store arbeidsledigheten som har rammet Sørlandet, og særlig de unge. - Å være ung og ikke være i arbeid kan gjøre at noen mister framtidshåpet – og faller helt ut av arbeidslivet, sa hun. Les hele innlegget her.

 • Flere lærere i skolen for at alle skal med

  Stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen argumenterte sterkt for å innføre en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå og på alle klassetrinn i sin landsmøtetale. Her kan du lese hele talen:

 • Alle skal med også i helsevesenet

  Fylkesordfører og stortingskandidat Tellef Inge Mørland åpnet sitt landsmøteinnlegg på en original måte, ved å ta imot en mobilsamtale på talerstolen. Med det fikk han fram viktige poenger om privatisering av helsetjenester og svekkelse av sykehustilbudet i Aust-Agder. Les hele innlegget her:

 • Klare for landsmøte

  Arbeiderpartiets landsmøte går av stabelen i Oslo 20.-23. april. En engasjert delegasjon fra Aust-Agder er klar for fire dager med politisk verksted. Helse/sykehus, skole/levekår, arbeid og samferdsel er blant temaene som delegatene vil engasjere seg i.

 • Torpederer regionreformen

  Arbeiderpartiets gruppeleder og kommende fylkesordfører, Gro Bråten, er sterkt kritisk Frp/Høyre-regjeringens stortingsmelding om regionreformen. Fylkeskommunene ribbes for oppgaver og får bare småtteri tilbake, sier hun.

 • Politisk verksted

  Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøtet ble avsluttet søndag etter to dager med politisk verksted og spennende debatter. De politiske vedtakene fra årsmøtet kan du laste ned her

 • Veien til et godt læringsmiljø i skolen

  Offentligheten er dominert av debatter om enkeltstående tiltak i skolen som fraværsgrense, PISA-målinger og hijabforbud. Fokus på testing, måling og kontroll dominerer. Resultatet er en svak og konservativ skolepolitikk. Debatten må snus. Vi må snakke om hva som bygger trygghet for læring og hva som egentlig skaper læringslyst.

 • Anniken Huitfeldt til årsmøtet

  Leder av stortingets Utenriks- og forsvarskomite og Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, holder hovedtalen på Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøte som avholdes lørdag og søndag, 18.-19.mars.

 • Krafttak for bedre levekår

  Gruppelederne i flertallspartiene i fylkestinget, Ap, Sp, Krf og Sv, ønsker større politisk fokus på levekår og sosiale ulikheter i Aust-Agder. De ber fylkesordfører Tellef Inge Mørland fremme en politisk sak så fort som mulig for å se hvordan sosial ulikhet/levekår kan bedres for at det skal være godt å leve på Agder for alle.

 • Hvem må betale regninga?

  Dette er et ubehagelig, men viktig spørsmål på en dag som denne, hvor regjeringa og deres støttepartier prøver å tegne et glansbilde av budsjettforliket. Svaret er nedslående: Det er de arbeidsledige og de syke som må betale, sa stortingsrepresentant Freddy de Ruiter under finansdebatten.

 • Tellef og Cecilie på topp!

  Tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Hanssen ble lørdag nominert som nummer en og to på Aust-Agder Arbeiderpartis stortingsliste. Målet er å få begge inn på fast plass på stortinget, noe som absolutt er innenfor rekkevidde.

 • Sier nei til region Agder

  Representantskapet i Aust-Agder Arbeiderparti vedtok 26.11. med 31 mot 14 stemmer å si nei til sammenslåing av de to Agderfylkene på det foreliggende grunnlag. Representantskapet mener at det fremforhandlede resultatet ikke ivaretar Aust-Agders interesser på en god nok måte.

 • Arbeiderpartiet styrker Agderfylkene

  Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2017 en betydelig styrking av kommuneøkonomien, noe som vil gi kommunene i Aust-Agder over 43 millioner mer til bl.a. helse og skole. Samtidig foreslås det 21,5 millioner ekstra til Aust-Agder fylkeskommune. Videre foreslås det 30 millioner til Sørlandslabben, 4,6 millioner mer til regional næringsutvikling, 6,4 millioner ekstra til idrettsanlegg i Aust-Agder. Arbeiderpartiet foreslår også økte bevilgninger til sykehusene og minst 150 fleire studieplasser ved UIA. Les videre for mer detaljer:

 • Lanserer tiltak for økt gjennomføring og bedre kvalitet

  Flertallspartiene i fylkestinget, Ap, Krf, Sp og Sv lanserer nå 4 konkrete tiltak som er viktige for å øke andelen ungdommer som gjennomfører videregående opplæring med god kvalitet i Aust-Agder. Les mer om tiltakene her:

 • Ny vei til Arendal havn, Eydehavn

  Ny vei til Arendal havn, Eydehavn er nå nærmere enn noen gang. Arbeiderpartiet fremmet, sammen med KrF, Sp og Sv, forslag og fikk vedtatt i fylkestinget i juni at første del av veien må realiseres i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for fylkesveier. Nå følger fylkesrådmannen dette opp og innstiller på at det bevilges 40 millioner i første halvdel av planperioden, for å få realisert ny vei fra havna til Fv410.

 • Regjeringen svikter de arbeidsledige

  - Vi trenger en ny regjering som tar arbeidsledigheten og levekårsutfordringene på alvor og ikke minst kan tilby mer enn misvisende retorikk. Aust-Agder og landet forøvrig trenger en ny og moderne politikk, hvor vi i fellesskap sørger for høy sysselsetting, like muligheter, gode offentlige velferdsordninger og små forskjeller, sa stortingsrepresentant Freddy de Ruiter under trontaledebatten. Du kan lese hele tale her:

 • Anbefaler ikke region Agder

  Arbeiderpartiets fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland, anbefaler ikke at det etableres en ny Agderregion, basert på at det ikke har vært mulig å oppnå et forhandlingsresultat som i tilstrekkelig grad ivaretar begge dagens fylker sine interesser. – Aust-Agder ender opp med all risikoen der Vest-Agder blir hovedsetet for det folkevalgte regionale nivået som fylkeskommunen er, og det er det eneste vi som fylkespolitikere selv har kontroll på, sier han.

 • Tellef og Cecilie på topp!

  Nominasjonskomiteen i Aust-Agder Arbeiderparti har lagt fram sitt endelige forslag til liste til Stortingsvalget 2017. Partiet har som mål å få to inn på stortinget og på disse plassene foreslås Tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Hanssen. På de neste plassene følger Kristine Hallingstad og Per Kristian Lunden. Innstillingen fra nominasjonskomiteen er enstemmig på alle punkt.

 • Toppindustrisenter til Sørlandet?

  Nestleder i Aust-Agder Arbeiderparti, Gro Bråten, slo et slag for klyngesamarbeidet i industrien på Sørlandet, og pekte på dette som et mulig utgangspunkt for ideen om et norsk toppindustrisenter, da hun talte på Arbeiderpartiets landsstyremøte nylig. Odd Omland i Stortingets næringskomite, som sammen med andre har levert forslag i Stortinget om etablering av et slikt senter, sier at klyngesamarbeidet på Agder kan være et godt utgangspunkt å bygge videre på.

 • Arbeiderpartiet på Arendalsuka

  Arendalsuka åpnes mandag 15. august, og deretter går det slag i slag med mer enn 500 store og små arrangementer. Nærmere 40 sentrale representanter for Arbeiderpartiet/AUF, med hele partiledelsen i spissen, skal delta i over 150 debatter og arrangementer i løpet av uka. I tillegg kommer stands og andre aktiviteter i regi av Arbeiderpartiet, LO og andre. Her er det mye du ikke bør gå glipp av, så møt fram!

 • Jonas på Arendalsbesøk

  Denne uka besøkte Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre Arendal og Eydehavn for å høre om mulighetene i havrommet, og om aktiviteten og engasjementet som finnes på Sørlandet for å ta mulighetene i bruk. Støre og representanter for Aust-Agder Arbeiderparti besøkte også Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen:

 • Tellef Inge Mørland på topp!

  Nominasjonskomiteen i Aust-Agder Arbeiderparti foreslår fylkesordfører Tellef Inge Mørland(36) som førstekandidat på sitt foreløpige listeforslag til stortingsvalget i 2017. Gruppeleder i Lillesand Arbeiderparti Cecilie Knibe Hanssen(43) foreslås på 2. plass. På 3. plass satser komiteen på AUF-kandidat Kristine Hallingstad og på 4.plass ordfører i Risør Per Kristian Lunden.

 • Partisekretæren besøkte Durapart

  Partisekretær Kjersti Stenseng og flere lokale politikere var forrige mandag på arbeidsplassbesøk på attføringsbedriften Durapart i Arendal. I 2015 fikk de over 100 jobbsøkere i arbeid, og de har til enhver tid om lag 80 personer i arbeidstrening hos samarbeidspartnere i næringslivet.

 • Vil ha oppstart av fengsel i Froland også

  Arbeiderpartiet legger inn 10 mill til prosjektering og oppstart av fengselsbygging i Froland i sitt alternative budsjett, og retter dermed opp den urettferdige fordelingen til regjeringen, der kun Vest-Agder var tilgodesett med midler, sier stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Kari Henriksen.

 • Lovte fengsel, men leverer ikke

  Regjeringen, med FrP-statsråd Anders Anundsen i spissen, fortsetter å love til Aust-Agder, men leverer ikke. Dette bevises nok en gang når regjeringen nå skyter fengselsplanene i Froland ut i det blå, sier en skuffet fylkesordfører. Leder av justiskomiteen, Hadia Tajik, sier Regjeringen har dratt beina etter seg i tre år og de unnlater å bruke de mulighetene som ligger i Agder når de nå ikke leverer de 300 soningsplassene som det er så stort behov for

 • Vi vil ha ditt forslag!

  Vi holder på å lage nytt partiprogram for stortingsvalget 2017. Da vil vi gjerne ha ditt forslag! Du sender inn forslaget, og det blir publisert på dittforslag.no. Andre kan stemme på forslaget og diskutere det i sosiale medier. Alle forslagene leses av Arbeiderpartiet. Bli med å påvirk framtida!

 • Politisk kickstart på den lange valgkampen

  I løpet av fire dager i begynnelsen av mai, besøker nesten hele Arbeiderpartiets partiledelse Aust-Agder. Partisekretær Kjersti Stenseng holdt hovedtalle på Eydehavn og i Grimstad 1. mai, Nestleder Trond Giske kommer 3.mai og nestleder Hadia Tajik kommer 4.mai. Dette blir tidenes politiske kickstart på den lange valgkampen fram mot valgseier og ny regjering i 2017.

 • 1.mai i Aust-Agder

  Partisekretær Kjersti Stenseng topper laget av 1.mai-talere i Aust-Agder i år. Hun skal holde hovedtalen på Eydehavn og i Grimstad. Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter holder tale i Tvedestrand og fylkesleder Jon Rolf Næss taler i Åmli og Gjerstad. Hovedparole for 1. mai 2016 er «Arbeid til alle»

 • Politisk verksted

  Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøtet ble avsluttet søndag etter to dager med politisk verksted og spennende debatter. De politiske vedtakene fra årsmøtet kan du laste ned her.

 • Jon Rolf gjenvalgt

  Et enstemmig årsmøte fulgte innstillingen til valgkomiteen og gjenvalgte Jon Rolf Næss som fylkesleder. De øvrige som var på valg til fylkesstyret ble også gjenvalgt, med unntak av Britt Ingrid Andersen som selv ikke ønsket gjenvalg. Ordfører i Arendal, Robert C. Nordli, ble valgt som leder av nominasjonskomiteen. Alle valgene på årsmøtet var i tråd med innstillingen fra valgkomiteen, og denne kan du laste ned i sin helhet nedenfor:

 • Permitteringsreglene må endres

  Det var det klare budskap partisekretær Kjersti Stenseng kom med da hun var på arbeidsplassbesøk på Norsafe i Arendal. Nå må regjeringa ta verktøykassa i bruk, sa hun. Tidligere på dagen var statsråd Jan Tore Sanner på samme bedriften, og han avviste forslaget om endring i dette regelverket, på tross av at både LO og NHO har bedt om det samme.

 • Tilbakeslag for likestillingen på Sørlandet

  Forslagene i ny felles likestillings – og diskrimineringslov kan være nok en spiker i kista for håpet om mer likestilling på Sørlandet. Ekstra trist er det at regjeringspartiene Høyre og FrP, med støtte fra Venstre i fylket ikke ser dette, og synes det er viktigere å være lojale med sine egne partifeller sentralt, enn å stå opp for likestillingen på Sørlandet, skriver Arbeiderpartiets gruppeleder Gro Bråten i dette innlegget.

 • Tok opp nyfødtposten i Stortinget

  Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter utfordret helseministeren i Stortingets spørretime i forhold til situasjonen for fødende i Arendal som må fraktes til nyfødtposten i Kristiansand. Han spurte om statsråden kunne garantere for pasientsikkerheten, men ble ikke beroliget av svaret.

 • Krever full dekning av utgiftene

  Ordfører Robert C. Nordli ga klar beskjed da han møtte Stortingets kommunalkomite, om at Regjering og Storting må legge til rette for at kommunene kan lykkes med integreringen. Det betyr blant annet full dekning av kommunenes utgifter. Han fikk full støtte fra Arbeiderpartiets representanter i komiteen; Eirin Sund og Stine Renate Håheim.

 • Alle skal med

  Aust-Agder Arbeiderparti ønsker å bidra til at fylket skal bli et enda bedre sted å leve. For å nå det målet, må vi jobbe for at alle skal ha like muligheter. Vi ønsket å komme i posisjon i fylkeskommunen for å forandre og forbedre. Politikken er slik at man aldri kommer helt i mål. Noen ganger er det frustrerende, men det er også det som er med på å gjøre det spennende å drive med politikk.

 • Ny medlemsrekord igjen!

  Aust-Agder Arbeiderparti har satt ny medlemsrekord for andre året på rad! Fasiten for 2015 ble 1452 betalende medlemmer, noe som er 22 flere enn året før, og det er igjen det høyeste medlemstallet på over 20 år.

 • Nulltoleranse for sosial dumping

  Rett før jul fikk Arbeiderpartiet, i samarbeid med KrF, Sp og Sv, endelig gjennomslag for nye retningslinjer når Aust-Agder fylkeskommune skal gjennomføre anbud. Vedtaket innebærer blant annet at fylkeskommunen skal ha nulltoleranse for sosial dumping. For å nå dette målet, har fylkespolitikerne, etter forslag fra Arbeiderpartiet, sluttet seg til de 11 seriøsitetskravene som er utarbeidet av blant andre KS og Fellesforbundet.

 • Årsmøte 2.-3.april

  Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre blir hovedtaler på Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøte som avholdes i Arendal 2.- 3. april 2016. Årsmøtet vil ha hovedfokus på de store politiske utfordringene som økende arbeidsledighet og integrering. Det vil også bli en egen debatt om eventuell fylkessammenslåing.

 • Offensivt fylkesbudsjett vedtatt

  Aust-Agder fylke skal være et fylke med små forskjeller og store muligheter, og det gjenspeiler seg i flertallspartienes (Ap, Krf, Sp, Sv) budsjettforslag, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Gro Bråten da hun la fram partiets syn på budsjett og økonomiplan. Flere lærlingeplasser i fylkeskommunen, ingen økning i bussprisene, «gul stripe» til Evje, økt festivalstøtte og utstyrsbevilgning til Sørlandslaben (MIL) var blant tiltakene som ble foreslått og vedtatt.

 • Budsjettet er ikke for folk flest

  Statsbudsjettet som er lagt fram av den blåblå regjeringen og som støttes av Krf og Venstre er ikke et budsjett for folk flest, sa vikarierende stortingsrepresentant Line Kysnes Vennesland i sitt innlegg i finansdebatten.

 • Arbeid til alle er jobb nummer én

  – I en tid med økonomisk uro, økende ledighet og en utfordrende flyktningsituasjon trenger Norge politikk som virker, sa partileder Jonas Gahr Støre da han fredag presenterte Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2016, sammen med finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen

 • Et politisk taktskifte for likestilling

  Nytt fylkesting er konstituert i Aust-Agder, og et nytt fylkesutvalg er valgt. Fylkesutvalget er fylkeskommunens formannskap, som består av ni representanter. Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen avlegger i den forbindelse blant annet Arbeiderpartiet en visitt, når det gjelder kjønnsbalansen i fylkesutvalget. Kritikken fra Åshild Bruun-Gundersen treffer oss overhodet ikke, skriver fylkestingsrepresentant Bård Nylund i dette innlegget.

 • Tellef Inge valgt til fylkesordfører

  Det nye fylkestinget ble nylig konstituert og Tellef Inge Mørland ble valgt til ny fylkesordfører. Med det er Arbeiderpartiet tilbake i styringen av fylkeskommunen etter fire år i opposisjon. I samarbeid med KrF og SP, vil Arbeiderpartiet styre på grunnlag av en politisk samarbeidsavtale der økt kvalitet og bedre gjennomføring i videregående utdanning er en av hovedsakene. Du kan lese hele samarbeidsavtalen her:

 • Ny medlemsrekord igjen!

  Vi kan allerede nå konstatere at Aust-Agder Arbeiderparti setter ny medlemsrekord også i 2015. Vi har allerede passert rekordåret 2014, og har pr. i dag 1435 betalende medlemmer mot 1430 i hele 2014. Det har hittil i år kommet over 100 nye medlemmer og det kommer nye hver dag. Vi kan derfor si at det totale medlemstallet kommer til å stige ytterligere fram mot årsskiftet, som er det offisielle telletidspunktet.

 • Takk for en fantastisk valgseier!

  Arbeiderpartiet ble valgets suverene vinner i Aust-Agder. Med 51,8% i Valle, 50% i Bykle, 41,3% i Risør, 37,8% i Arendal og 31,7% i fylkestingsvalget, feide vi høyresida ut på sidelinja. Dette er det beste valgresultatet for Arbeiderpartiet i Aust-Agder siden 1987. Vi takker alle velgere som har stemt på Arbeiderpartiet og alle kandidater, medlemmer og frivillige som har stått på i valgkampen for en fantastisk valgseier!

 • Vil ha stedlig ledelse ved sykehuset i Arendal

  - Vi vil satse på tre sykehus i Agder-regionen. Arbeiderpartiet garanterer derfor for et sterkt og allsidig sykehus i Arendal. Sykehuset skal også etter vårt syn ha et variert og bredt tilbud til mange pasientgrupper, inkludert føde- og akuttilbud, skriver Arbeiderpartiets stortingsrepresentant og helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, i dette innlegget. Han tar også til ordet for stedlig ledelse ved sykehuset i Arendal.

 • Fikk flertall for krav om sykehusregnskap

  Arbeiderpartiet og fylkesordførerkandidat Tellef Inge Mørland fikk i fylkesutvalget i går flertall for et "sykehusregnskap". - Vi vil ha dokumentert om sykehuset i Arendal over tid bygges ned, gjennom at kompliserte oppgaver som nyfødtavdelingen fjernes, og erstattes med "enklere" dagbehandling. I så fall risikerer vi på sikt å miste akuttfunksjonene, og det kan vi ikke akseptere, sier han.

 • Arbeiderpartiet vant skolevalget

  Arbeiderpartiet ble klart største parti på skolevalget, både i Aust-Agder og på landsplan. Ved de videregående skolene i Aust-Agder fikk Arbeiderpartiet 33,5 prosent oppslutning, noe som er tidenes beste resultat. Framgangen fra forrige skolevalg var på hele 13,6 prosent, mens Høyre gikk tilbake 11,9 prosent og måtte ta til takke med 17,1 prosent av stemmene.

 • AP + ungdom = Sant

  Arbeiderpartiet satser på ungdommen til fylkestingsvalget. Derfor er 6 av de 12 første kandidatene på lista vår mellom 18 og 35 år. – Det er viktig å satse på ungdom i politikken, fordi ungdommer ofte har et annet bilde av hvordan virkeligheten er. De tenker annerledes om politiske spørsmål, og vet hva ungdom er opptatt av, argumenterer Marcus Sagmo, som selv står på 11. plass på lista.