Vil ha oppstart av fengsel i Froland også

Arbeiderpartiet legger inn 10 mill til prosjektering og oppstart av fengselsbygging i Froland i sitt alternative budsjett, og retter dermed opp den urettferdige fordelingen til regjeringen, der kun Vest-Agder var tilgodesett med midler, sier stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Kari Henriksen.

original_1478641142_7418106

- Jeg synes det var blodig urettferdig at regjeringen brøt sine egne løfter om å bygge to fengsler på Agder, og jeg har jobba sammen med Freddy de Ruiter og Odd Omland, internt i Arbeiderpartiet, for at vi i alle fall skulle levere på dette. Det fikk vi stortingsgruppa med på, og det er veldig bra, sier hun.

- Vi trenger den kapasiteten som Stoltenberg-regjeringen la opp til, altså rundt 300 plasser, men som denne regjeringen ikke har fulgt opp så langt.

Nå håper jeg at Krf får gjennomslag i sine forhandlinger med regjeringspartiene slik at dette blir en realitet, avslutter hun.