Vil ha kjærlighetsgaranti

Arbeiderpartiet ønsker en nasjonal kjærlighetsgaranti for at man skal få lov til å bo sammen, også når behovene for pleie- og omsorgstjenester melder seg. De som har levd et langt liv sammen, fortjener trygghet for at man ikke må skilles den siste tiden av livet, bare fordi man trenger en sykehjemsplass, sier Arbeiderpartiets stortingskandidat Tellef Inge Mørland.

Stortingskandidat Tellef Inge Mørland

Stortingskandidat Tellef Inge Mørland vil ha garanti for at eldre kan bo sammen livet ut.

På bakgrunn av saken i Arendal om ekteparet Gunvor og Charles som hadde vært gift i 67 år, og i utgangspunktet ikke fikk bo sammen den siste tiden av livet, ble det en nasjonal debatt om en rett for ektepar og samboere til å bo sammen, også når man ikke lengre kan klare seg egenhånd.

-Jeg har selv hatt besteforeldre som hadde behov for sykehjemsplass samtidig. Det fikk bo sammen, uten at det var noe spørsmål om det i Åmli kommune. Det er jeg veldig glad for. Tanken på at de ikke skulle fått lov til å bo sammen de siste årene sine, ville vært helt forferdelig. Da helsa sviktet, hadde de i alle fall hverandre.

Når Arbeiderpartiet har gått gjennom hvordan samboergarantien fungerer i de kommunene som har innført dette, har man funnet om lag 25 ulike varianter i kommunene. Ulike regelverk fører til ulik praksis, og vi ønsker ikke nye saker som den i Arendal. Det bør heller ikke være slik at man må gå til media eller politikere for at denne typen saker skal bli løst.

-Jeg tror ingen partier ønsker at man skal få nye saker av den typen vi hadde i Arendal, men vi i Arbeiderpartiet mener det ikke er nok å oppfordre kommunene til å se på dette i lokale inntaksforskrifter for sykehjemsplass. Vi ønsker derfor et nasjonalt regelverk her som tar utgangspunkt i følgende tre punkter:

- Sikre at ektepar eller samboere som ønsker det kan bo sammen de siste årene av livet, når den ene har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av omsorgstjenester. 

- At samboergarantien skal være et standardtilbud i alle kommuner, ikke frivillig for kommunene å innføre.    

- Definere samboergarantien på en tydelig måte, hvor faglige vurderinger for tjenestebehov ligger til grunn. 

-Det er viktig at samboergarantien defineres på en tydelig måte, og at faglige behov for tjenester må ligge til grunn. De som har omsorgsbehovet og pårørende bør involveres i prosessen, slik at man vet at viljen til å bo sammen hos begge parter er reell. Dersom Arbeiderpartiet etter høstens valg kommer i posisjon, ønsker vi derfor raskt å starte arbeidet med et nasjonalt regelverk på dette området, fordi vi mener en oppfordring til hver enkelt kommune om å vurdere dette i sine egne forskrifter ikke er nok.

Kjærlighetsgarantien er et av mange nye tiltak Arbeiderpartiet nylig lanserte i sin plan for en trygg eldreomsorg for alle. Det kan du lese mer om her:

Se også sak på agderposten.no