Vil bli forsøksfylke for å hindre dropout

Arbeiderpartiet, KrF, SP og SV, som utgjør flertallsposisjonen i Aust-Agder fylkesting, ønsker å søke staten om å bli forsøks-fylke for å løfte landsdelens ungdommer gjennom en ny praksisrettet modell som sikrer at flere ungdommer fullfører videregående opplæring.

Gruppelederne i posisjonen

Gruppelederne: Fredrik Schulze-Krogh SV, Inger-Lise Hillestad Aasen KrF, Knut Austad SP og Gro Bråten Ap.

I Aust-Agder har (de offentlige) arbeidsmarkedsbedriftene bemerket seg med å lykkes godt med å få voksne deltakere fra passive stønader og ut i utdanning og jobb. Dette skyldes svært høy kompetanse i bedriftene, god kontakt med næringslivet og god metodikk. Vi ønsker å invitere de inn til et samarbeid gjennom å bruke styrken til våre arbeidsmarkedsbedrifter, bla å gi tett oppfølging og en praktisk hverdag til å finne metoder som sikrer flere av våre ungdommer muligheter til gjennomføring og fullføre en fagutdanning i samarbeid med våre videregående skoler. 

Det er godt dokumentert gjennom lang tid at vi har utfordringer med lav arbeidsdeltakelse, mange unge uføre og uhelse blant ungdommen vår.  Vi mangler i dag gode praksisnære tilbud til de ungdommene som er teoritrøtte.  Resultatet er at mange faller ut av videregående opplæring og raskt går over på passive stønader. Posisjonen ønsker å prøve ut en modell der vi overtar noen av Nav sine virkemidler for ungdom og ser det i en sammenheng med fylkeskommunens ansvar og tilbud om videregående opplæring. I mange tilfeller har de to regelverkene slått hverandre i hjel på en slik måte for ungdommen at de blir hjemme. Incentivene har blitt oppfattet negative. 

Ved å bruke våre gode arbeidsmarkedsbedrifter, sammen med regelverket som gjelder for ungdom i Nav, ønsker vi å prøve ut en modell som kan bli førende for alle fylkeskommunene i framtida. Dette betyr regional utvikling der utdanning og næringslivets behov også kan møtes for de ungdommene som ikke har funnet sin plass i samfunnet slik det er organisert i dag.

Gro Bråten, gruppeleder Ap

Inger-Lise Hillestad Aasen, gruppeleder

KrFKnut Austad, gruppeleder Sp

Fredrik Schulze-Krogh, gruppeleder Sv