Videregående opplæring i velferdsteknologi

Arbeiderpartiet tar nå initiativ til å se på hvordan videregående opplæring og fagskolen kan kobles tettere opp mot det arbeid som nå foregår omkring velferdsteknologi. - Vi ønsker å være med i utviklingen og sørge for at våre helsefagarbeidere har den riktige kompetansen i forhold til hva som utvikles og hva det betyr for den jobben som skal utføres, sier gruppeleder Gro Bråten og leder av fylkets utdanningskomite Venke Anny Nes.

Gro Bråten og Venke Anny Nes

Gruppeleder Gro Bråten og leder av Utdanningskomiteen Venke Anny Nes

Velferdsteknologi er svært viktig i framtidas kommunenorge. Dersom vi skal håndtere den økende mengden eldre mennesker, med sammensatte helseutfordringer, må vi sørge for nok kompetente fagarbeidere og legge til rette for at de eldre kan bo hjemme så lenge som mulig ved hjelp av hjemmetjenesten og ny teknologi, sier de.

Universitetet i Agder, i samarbeid med andre aktører, er i ferd med å ta skikkelig grep om tematikken velferdsteknologi. Dette gjøres gjennom satsing på en innovasjonslab der ny teknologi utvikles, testes og vurderes, og gjennom utvikling av nye studietilbud innenfor velferdsteknologi.

Arbeiderpartiet ønsker at videregående opplæring og fagskolen må kobles inn på dette allerede nå. Vi ønsker å være med i utviklingen og sørge for at våre helsefagarbeidere har den riktige kompetansen i forhold til hva som utvikles og hva det betyr for den jobben som skal utføres. Det kan også være mulig å koble vår utdanning innen teknologi opp mot nye teknologiske nyvinninger.