Vi vil ha flere lærere i skolen

Arbeiderpartiet setter kommunene bedre i stand til å satse mer på skolen, og vi har et partiprogram som tydelig sier at flere lærere er et av grepene vi ønsker å gjennomføre, for å gi elevene et enda større utbytte av skolegangen sin. Det er en investering som både elever, lærere og samfunnet vil ha glede av, skriver stortingskandidat Tellef Inge Mørland i dette innlegget.

Stortingskandidat Tellef Inge Mørland

Stortingskandidat Tellef Inge Mørland

Flere lærere i skolen vil gi en bedre skole.

Arbeiderpartiet ønsker flere lærere i skolen, fordi det vil gi mulighet for en tettere oppfølging av hver enkelt elev. Det er en god investering både for den enkelte elev og for samfunnet. Lykkes man i skolen, er sjansene mye større for at man også fikser arbeidslivet seinere. De som starter i skolen vår har imidlertid ulike utgangspunkt. Skal man gjøre noe med det, trenger vi en regjering som vil satse mer på fellesskapet vårt. For det er i barnehagen og skolen, vi har de beste mulighetene til å utjevne forskjeller og gi barna muligheten for å lykkes uavhengig av utgangspunktet man hadde.

I Agderposten 17.juli, hevder Aust-Agder Høyres stortingskandidat Tellefsen Lindøe at når Arbeiderpartiet vil ha flere lærere inn i skolen, betyr det at vi vil ha flere ufaglærte lærere. Hvor han har dette fra aner jeg ikke, men det står i alle fall ikke i vårt partiprogram. Tvert imot står det i vårt program at vi vil «gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte i pedagogiske stillinger», for de som i dag likevel jobber i skolen. I tillegg ønsker vi å fortsette opptrappingen av etter- og videreutdanning for lærere. For meg fremstår derfor utsagnet som en lite etterrettelig måte å drive valgkamp på fra Høyres side.

NRK kunne 16.juli melde at 1 av 4 nyutdannede lærere ikke begynner å jobbe i skolen. Det er med andre ord mange godt kvalifiserte lærere som går «tapt» for skolen. Hvorfor er det slik? Det er helt sikkert flere mulige svar på det, men jeg tror en del av svaret er at lærere i dag opplever et stort forventningspress, samtidig som rammene man får til å gjøre jobben sin, ikke er gode nok til at man klarer å levere så bra som man ønsker.

Leserinnlegget til Aust-Agder Høyres stortingskandidat hadde overskriften: «Vi må stille krav til lærerne». Etter å ha jobbet i skolen selv, kan jeg berolige Aust-Agder Høyre med at det mangler definitivt ikke på krav til lærerne. Tvert imot. Fremfor å stille ytterligere krav til lærerne, slik Aust-Agder Høyre virker å ønske, bør man kanskje heller jobbe med å gi lærerne bedre rammer for å gjøre den jobben både de selv og samfunnet ønsker de skal gjøre? Slik at hver enkelt elev kan få best mulig oppfølging og det beste utbyttet av undervisningen. I Arbeiderpartiet har vi valgt en annen tilnærming enn Høyre til de utfordringene vi har i skolen. Et av våre svar er «flere lærere med bedre tid og tillit», som det står i et eget avsnitt i vårt partiprogram. Det er jeg glad for.

Det er ingen drømmesituasjon å stå alene i et klasserom som lærer, der du skal undervise 30 elever i matematikk, når du vet at de har et faglig spenn på 4-5 år. Uansett hvordan du legger opp undervisningen, kommer noen til å synes at det er for lett, mens andre synes det blir for vanskelig. Når 5-6 elever rekker opp hånda samtidig, vet

du at noen kommer til å bli sittende og «surre» med andre ting, mens de venter på hjelp. Og i det klokka ringer inn til neste time, møter du to av elevene dine som i løpet av friminuttet har endt opp i en heftig konflikt. Egentlig skulle du hatt tid til å sette deg ned med de i ti minutter for å ordne opp der og da, slik at konflikten ikke fikk utvikle seg videre, men samtidig sitter det 28 andre elever som venter på at læreren deres skal begynne undervisningen.

I løpet av en skoledag møter hver enkelt lærer på en mengde slike dilemmaer, der man skulle ønske at man kunne delt seg i både to og tre. Kloning av lærere kan vi i Arbeiderpartiet gjøre lite med, men vi har en politikk og budsjettforslag der vi setter kommunene bedre i stand til å satse mer på skolen, og vi har et partiprogram som tydelig sier at flere lærere er et av grepene vi ønsker å gjennomføre, for å gi elevene et enda større utbytte av skolegangen sin. Det er en investering som både elever, lærere og samfunnet vil ha glede av!

Tellef Inge Mørland, lektor og 1. kandidat til stortingsvalget for Aust-Agder Arbeiderparti