Velferdsteknologi gir store muligheter

Arbeiderpartiets satsing på velferdsteknologi gir store muligheter for Agder. Ny teknologi kan hjelpe flere eldre til å leve gode liv og bo trygt hjemme lengre. Arbeiderpartiet vil derfor etablere en ny velferdsteknologiordning på 1 milliard, sier stortingskandidat Tellef Inge Mørland.

Tellef Inge Mørland

Ordningen skal gi ekstraordinære investeringstilskudd til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse. Denne velferdsteknologiordningen er en del av Arbeiderpartiets 16 punkter for å styrke eldreomsorgen.

I lengre tid har e-helse vært et satsingsområde på Universitetet i Agder i Grimstad, der de har et godt samarbeid med kommunene på Agder, blant annet Grimstad kommune.

Universitetet i Agder har konkrete planer om å etablere en helselab som de har kalt for I4helse. Til denne trengs det betydelige investeringer i inventar og utstyr. Med det samarbeidet universitetet har med kommunene, bør det gjennom en slik velferdsteknologiordning være gode muligheter for at man har kan få midler til prosjekter som kan skaffe gode løsninger for brukerne, slik at de kan bo hjemme og være sjef i eget liv lengre, og samtidig vil det være lønnsomt for samfunnet.

Da Arbeiderpartiet sist satt i regjering, satte vi ned Sørlandsutvalget, som lanserte Sørlandslaben, eller Mechatronics Innovation Lab som den nå heter. Mechatronics Innovation Lab åpner offisielt nå i august, og jeg tror at et samarbeid mellom denne laben og den planlagte helselaben vil åpne opp for helt nye muligheter for utvikling av teknologi, som kan gi bedre tjenester for brukere innen helse- og omsorg, og samtidig bidra til at man utvikler nye produkter, som igjen kan gi grunnlag for etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser i landsdelen.

Før jul i fjor ble Agder, gjennom e-helsesatsingen på Universitetet i Agder, utnevnt som "referance site" (referanseområde) av European Innovation Partnership on Active and Healty Ageing (Europeisk partnerskap for aktiv aldring med god helse). Der fikk Agder tre stjerner, mens den andre regionen i Norge som fikk denne utmerkelsen, Stavangerregionen, fikk en stjerne. Dette viser at arbeidet som blir gjort på dette feltet i landsdelen, legges merke til i en større europeisk sammenheng.  Den satsingen Arbeiderpartiet nå legger opp til innen velferdsteknologi gir derfor store muligheter for oss på Agder.