Torpederer regionreformen

Arbeiderpartiets gruppeleder og kommende fylkesordfører, Gro Bråten, er sterkt kritisk Frp/Høyre-regjeringens stortingsmelding om regionreformen. Fylkeskommunene ribbes for oppgaver og får bare småtteri tilbake, sier hun.

Gro Bråten mener Sanner torpederer regionreformen

Det er særlig forslagene om å overføre tannhelsetjenesten til kommunene og splitte ansvaret for kollektivtrafikken mellom regionene og de store bykommunene, som får Bråten til å reagere. I tillegg er de nye oppgavene som foreslås overført til regionene, bare småtteri i forhold til intensjonene som er lagt til grunn for reformen.

- Å tilbakeføre ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene slik det var før 1984, er et sørgelig tilbakeskritt. Årsaken til at ansvaret den gang ble overført til fylkene var at kommunene hver for seg var for små til å håndtere dette. Regjeringen vil nå spre ansvaret for tannhelse fra dagens robuste fagmiljøer. Dette på tross av alle faglige råd. Det er distriktene som først og fremst vil lide under dette, sier hun.

Hun mener også at forslaget om at enkelte store byer skal overta ansvaret for kollektivtransporten vil skape mer byråkrati. – Hvis noen byer skal ha ansvaret for kollektivtransporten selv, mens fylkeskommunen skal ha ansvaret områdene rundt, så krever det mer samordning. Den oppsplittingen vil føre til mer, og ikke mindre byråkrati, mener hun.

Agder-fylkene har nå hatt en tidkrevende og dyr prosess som ender opp med at fylkene slår seg sammen. – Det FrP/Høyre-regjeringen gjør nå, er å torpedere sin egen regionreform. De tar fra fylkeskommunen så mange oppgaver at det nesten ikke blir noe igjen, sier hun.