Toppindustrisenter til Sørlandet?

Nestleder i Aust-Agder Arbeiderparti, Gro Bråten, slo et slag for klyngesamarbeidet i industrien på Sørlandet, og pekte på dette som et mulig utgangspunkt for ideen om et norsk toppindustrisenter, da hun talte på Arbeiderpartiets landsstyremøte nylig. Odd Omland i Stortingets næringskomite, som sammen med andre har levert forslag i Stortinget om etablering av et slikt senter, sier at klyngesamarbeidet på Agder kan være et godt utgangspunkt å bygge videre på.

original

Gro Bråten innledet sitt innlegg med å hilse fra ordfører Robert C. Nordli i Arendal og takket alle som deltok og besøkte Arendalsuka i august: Partiledelsen, sentralstyret, stortingsrepresentanter, rådgivere og kolleger fra andre fylkeslag.

- Håper vi sees til neste år, for Arendalsuka er en viktig arena og møteplass for å sette politisk dagsorden, sa hun og fortsatte: 

- Tirsdag under årets uke handlet om det grønne skifte i industrien. Dagen ble avslutta med lansering av ideen om et norsk toppindustrisenter som Ap-representantene Else-May Botten, Terje Aasland, Odd Omland og Tore Hagebakken leverte inn representantforslag om allerede i juni.

- Veldig kjekt, industripolitikken skal Arbeiderpartiet fortsatt eie, men det er viktig at vi er i samspill med den industrien som er der ute. Hva er premissene til tanken om et toppindustrisenter, hva skal det være, spurte hun.

- Når vi skal ha noe nytt, la oss videreutvikle det som allerede er i støpeskjeen, bygge på det vi har. Bygger vi utvikling og omstilling innenfor allerede eksisterende bedrifter, har vi best sjanser for at det monner og resulterer i nye arbeidsplasser, sa hun videre.

I innlegget sitt sa hun videre at Agderregionen i dag er en av de tyngste regionene på industri. Det har vært gammel maritim og prosessindustri som alltid har operert i et globalt marked, og har måttet omstille seg hele tida. Nå utvikler industrien seg ved å samarbeide på tvers av bransjer, og har vært tydelig på å bygge opp under en delings- og åpenhetskultur. Det første klyngesamarbeidet starta for ca 10 år siden, og nå har industrien i 2 år arbeidet med et nytt prosjekt for å dele kompetanse.

- Prosjektet ser på automasjon/ robotisering og er et samarbeid mellom universitetet i Agder gjennom test-laboratoriet mechatronic innovation lab og klyngene til prosessindustrien (Eyde) og olje og gassnæringen (Node). Samarbeidet i dette prosjektet har inkludert Sørlandets Digin-klynge innenfor IT. Finansieringen får de bl.a. gjennom regionale fond og fylkeskommunale utviklingsmidler.

- Andre elementer i samarbeidet består av bedriftsbesøk, studieturer, workshops, samarbeid med videregående opplæring. Klyngeprosjektet har sammen med fagskolen utvikla fagskolens læreplan. Det har resultert i et tilbud om etter- og videreutdanning for operatører i industrien som Fagskolen har ansvar for.

Hun avsluttet talen sin med å si at klyngenes ordspråk er: Sammen blir vi sterkere. Dette er i tråd med Arbeiderpartiets verdier og min oppfordring er: Sats på klyngesamarbeidet i industrien!

Odd Omland sa dette i en kommentar til Gros innlegg: "Innlegget til Gro Bråten var veldig treffende og godt i forhold til utfordringene på Sørlandet. Representantforslaget vårt med innspill om toppindustrisenter, kan klyngesamarbeidet på Agder være et godt utgangspunkt å bygge videre på."