Tellef og Cecilie på topp!

Nominasjonskomiteen i Aust-Agder Arbeiderparti har lagt fram sitt endelige forslag til liste til Stortingsvalget 2017. Partiet har som mål å få to inn på stortinget og på disse plassene foreslås Tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Hanssen. På de neste plassene følger Kristine Hallingstad og Per Kristian Lunden. Innstillingen fra nominasjonskomiteen er enstemmig på alle punkt.

original_1478641151_8478792

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å finne de beste kandidatene til å representere Aust-Agder på Stortinget. Kandidatene har et stort engasjement for landsdelen, kan bygge nettverk og har politisk gjennomslagskraft nasjonalt.

Komiteen har også vektlagt å sikre en balansert liste som representerer fornyelse og et mangfold, både når det gjelder politisk interesse, erfaring, geografi, alder og bakgrunn. Listeforslaget har fått bred tilslutning fra medlemmene i partiet gjennom den høringsrunden som nå har vært i alle organisasjonsledd.

To på tinget
Aust-Agder Arbeiderparti satser på å få både Tellef Inge og Cecilie innvalgt på Stortinget. Det er et høyst realistisk mål. Det har skjedd før og hadde sist fylkestingsvalg vært et stortingsvalg, ville Arbeiderpartiet fått to med klar margin. Dagens meningsmålinger viser også at dette er innen rekkevidde, og Arbeiderpartiet ville satse alt på å få begge inn på tinget.

Regjeringsspørsmålet kan faktisk avgjøres i Aust-Agder, dersom Arbeiderpartiet får ett ekstra mandat. Det vil høyst sannsynlig gå på bekostning av FrP og vil dermed gi dobbelt effekt i forhold til regjeringsflertall.

Listeforslaget skal nå ut til sistegangsbehandling i kommunepartiene og AUF, før stortingslista vedtas endelig på nominasjonsmøtet 26.november.

Her er hele listeforslaget:

  1. Tellef Inge Mørland, 36, Arendal
  2. Cecilie Knibe Hanssen, 44, Lillesand
  3. Kristine Hallingstad, 25, AUF/Lillesand
  4. Per Kristian Lunden, 59, Risør
  5. Nina Jentoft, 50, Arendal
  6. Jon Rolf Næss, 54, Bykle
  7. Linda Hye, 38, Birkenes
  8. Håvard Røiseland, 53, Grimstad
  9. Else Haugland, 46, Evje og Hornnes
  10. Josef Hæier, 51, Arendal

Spørsmål til innstillingen kan rettes til nominasjonskomiteens leder Robert C. Nordli på telefon 95759990.