Tellef Inge Mørland på topp!

Nominasjonskomiteen i Aust-Agder Arbeiderparti foreslår fylkesordfører Tellef Inge Mørland(36) som førstekandidat på sitt foreløpige listeforslag til stortingsvalget i 2017. Gruppeleder i Lillesand Arbeiderparti Cecilie Knibe Hanssen(43) foreslås på 2. plass. På 3. plass satser komiteen på AUF-kandidat Kristine Hallingstad og på 4.plass ordfører i Risør Per Kristian Lunden.

original_1478641156_1897783

Komiteen har basert sitt forslag på de innkomne forslagene fra kommunepartier, lag, AUF og fagbevegelsen samt eget skjønn hvor det er lagt vekt på å få et balansert listeforslag i forhold til kvalifikasjoner, alder, kjønn, geografi m.m. Hele listeforslaget er enstemmig.

Foreløpig listeforslag stortingsvalget 2017:

  1. Tellef Inge Mørland (36) Arendal
  2. Cecilie Knibe Hansen (43) Lillesand
  3. Kristine Hallingstad (25) AUF/Lillesand
  4. Per Kristian Lunden (58) Risør
  5. Nina Jentoft (50) Arendal
  6. Jon Rolf Næss (53) Bykle
  7. Linda Hye (37) Birkenes
  8. Håvard Røiseland (53) Grimstad
  9. Else Haugland (46) Evje og Hornnes
  10. Josef Hæier (51) Arendal

Nå sendes det foreløpige listeforslaget ut til kommunepartier, lag og AUF for behandling. De har frist til 1.september med å behandle listeforslaget. Deretter skal nominasjonskomiteen legge fram sitt endelige listeforslag innen 1. oktober. Nominasjonsmøtet, der den endelige lista blir vedtatt, avholdes lørdag 26.november 2016.

Eventuelle kommentarer til nominasjonskomiteens forslag kan fås ved henvendelse til nominasjonskomiteens leder Robert C. Nordli på telefon 95759990.