Sørvestbanen – en genistrek og et samferdselsløft

Stortingskandidat og ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, slo et slag for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i sitt landsmøteinnlegg. - Dette er en genistrek og et samferdselsløft, sa han. Les hele innlegget her:

Per Kristian Lunden på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte 2017

Sørvestbanen – en genistrek og et samferdselsløft

Arbeiderpartiet har bygget landet vårt – og det bør vi fortsette med! En ny jernbanestrekning som binder sammen Vestfoldbane og Sørlandsbane kan gi oss et klima- og samferdselsløft som framtidige generasjoner vil takke oss for.

Den nye Sørvestbanen – eller Grenlandsbanen - med den nye strekningen mellom Porsgrunn i Telemark og Brokelandsheia i Aust-Agder binder sammen de to viktige banestrekningene. Og dermed også en rekke viktige byer og kommuner. Med god grunn, har den nye banestrekningen fått navnet ”genistreken”.

De samfunnsmessige konsekvensene er åpenbart positive og lønnsomme. I tillegg kommer en solid miljø- og klimagevinst. Sørvestbanen vil binde sammen et bo- og arbeidsmarked som omfatter hele Agder, Telemark og Vestfold. 

Viktige jernbanestrekninger tiltrekker seg arbeidsplasser, investeringer og kompetanse. Riktige investeringer i jernbane trigger utvikling gjennom mer og tettere kontakt. Det trenger ikke minst mitt fylke Aust-Agder sårt. Vi trenger å bindes sammen både øst- og vestover. Regionutvikling er en viktig drivkraft for vårt engasjement i denne viktige saken. Koblingen representerer et viktig bindeledd mellom regioner, mennesker og muligheter.

Sørvestbanen kan gi en reisetid mellom Arendal og Oslo på to timer. Klimarapporter viser at Sørvestbanen blir klimanøytral på 28 år og sparer Norge for 5,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter over en 60 års beregningsperiode. Toget vil konkurrere med bil og fly og stort sett vinne denne konkurransen, med halvparten av reisetida i forhold til bil og samme reisetid som fly. Ja, det vil koste mye penger. Men gevinstene av investeringen er store og åpenbare 

Jeg forventer av Arbeiderpartiets samferdselspolitikere prioriterer Sørvestbanen svært høyt i alle nasjonale transportplaner. Sørvestbanen er Norges beste jernbaneprosjekt og vi i har nå en unik sjanse til å ivareta vår viktige rolle som framtidsretta samfunnsbyggere.

Her finner du videoopptak av talen