Regjeringen svikter de arbeidsledige

- Vi trenger en ny regjering som tar arbeidsledigheten og levekårsutfordringene på alvor og ikke minst kan tilby mer enn misvisende retorikk. Aust-Agder og landet forøvrig trenger en ny og moderne politikk, hvor vi i fellesskap sørger for høy sysselsetting, like muligheter, gode offentlige velferdsordninger og små forskjeller, sa stortingsrepresentant Freddy de Ruiter under trontaledebatten. Du kan lese hele tale her:

original_1478641688_2699258

President!

I likhet med statsministeren er det mange av oss som følger spent med på den amerikanske valgkampen. Et samfunn hvor mange drømmer knuses grunnet store forskjeller og mangel på like muligheter.

Statsministeren uttrykker bekymring for samfunnsutviklinga i USA og peker spesielt på de store økonomiske og sosiale forskjellene mellom folk.

President!

Dette er verbale krokodilletårer fra statsministeren. Regjeringas politikk med skattekutt til de rikeste, privatisering av velferd, salg av våre fellesskapsressurser og svekking av rettighetene i arbeidslivet, fører jo nettopp til et samfunn med mindre velferd og økte forskjeller mellom mennesker.

Dette er heller ingen god oppskrift for økt verdiskaping og sysselsetting, snarere tvert imot.

Den norske modellen som denne regjeringa hevder de er for, men bidrar hver dag til å svekke, er et nødvendig verktøy for å sikre høy sysselsetting, like muligheter, god velferd og små forskjeller.

Høyresiden i Norge og internasjonalt har først og fremst utviklet retorikken de siste årene, men ikke politikken. Det er interessant å merke seg at særlig når det nærmer seg valg, prøver man å distansere seg mest mulig fra egen politikk og de brutale konsekvenser av denne. Politikken pakkes inn i bomull og retorisk prøver man å fremstå som sosialdemokrater.

President!

Problemet for høyresiden er imidlertid at det er vanskelig å gjemme bort alle de som nå er blitt arbeidsledige.

Mitt fylke Aust-Agder rammes knallhardt og er et av de områdene i landet med høyest arbeidsledighet. Vi sliter også med store velferds og levekårsutfordringer.

Vi trenger derfor en regjering som tar arbeidsledigheten og levekårsutfordringene på alvor og ikke minst kan tilby mer enn misvisende retorikk.

Aust-Agder og landet forøvrig trenger en ny og moderne politikk, hvor vi i fellesskap sørger for høy sysselsetting, like muligheter, gode offentlige velferdsordninger og små forskjeller.

I Arbeiderpartiet er vi klare for dette oppdraget og vi har politikken for å kunne gjøre det.