Permitteringsreglene må endres

Det var det klare budskap partisekretær Kjersti Stenseng kom med da hun var på arbeidsplassbesøk på Norsafe i Arendal. Nå må regjeringa ta verktøykassa i bruk, sa hun. Tidligere på dagen var statsråd Jan Tore Sanner på samme bedriften, og han avviste forslaget om endring i dette regelverket, på tross av at både LO og NHO har bedt om det samme.

original_1478641163_1371267

- Norsafe er verdensledende på maritimt livredningsutstyr, og et kremeksempel på hva det er mulig å få til når vi kombinerer kunnskap og teknologi med innovasjon og skaperkraft. Men også Norsafe rammes av nedgangen i offshoremarkedet. Fredag varslet bedriften at de må si opp 40-50 medarbeidere. Med et bedre permitteringsregelverk kunne de permittert flere, i stedet for å si dem opp, og sånn beholde viktig kompetanse i bedriften, sier Stenseng.

Norsafe-direktør Dag Songedal bekreftet også at om bedriften hadde kunnet permittere i 52 uker i stedet for 30 som i dag, så hadde ledelsen kunne ventet og sett an situasjonen lenger frem i tid. Nå nærmer imidlertid de 30 ukene med permitteringer seg slutten og oppsigelser er uunngåelig.

- Regjeringen må gjøre mer for å bekjempe den økende ledigheten på Sør- og Vestlandet. Endringer i permitteringsregelverket er et enkelt og effektivt tiltak, sier Stenseng, men legger til at det er en rekke andre tiltak som også må til for å avhjelpe situasjonen. Hittil har ikke regjeringen vært villige til å ta i bruk verktøykassa.

Les mer om Arbeiderpartiets arbeidslivspolitikk her:

Les mer om besøket i Arendals Tidende