Partisekretæren besøkte Durapart

Partisekretær Kjersti Stenseng og flere lokale politikere var forrige mandag på arbeidsplassbesøk på attføringsbedriften Durapart i Arendal. I 2015 fikk de over 100 jobbsøkere i arbeid, og de har til enhver tid om lag 80 personer i arbeidstrening hos samarbeidspartnere i næringslivet.

original_1478641171_6043758

- Dette klarer vi gjennom et tett og godt samarbeid med lokalt næringsliv, og ikke minst fordi vi har ansatte med høy kompetanse, sa Helge Woie, fungerende leder i Durapart. For oss er det like viktig å kjenne bedriften som arbeidstakeren. Arbeidsgiveren skal ha kompetent arbeidskraft, og det skal vi gi dem. Vi kan litt om veldig mange bedrifter, derfor lykkes vi, mente Helge Woie.

Våre politikere fikk høre om et felt som til tross for mange muligheter også har utfordringer, særlig etter at H/FrP-regjeringen gikk inn for at flere av tiltakene på attføringsfeltet skal settes ut på anbud. Her ble det blant annet påpekt at store internasjonale aktører som kommer inn kan ha vanskeligere med å møte kravet om økt næringslivskontakt. I tillegg ble tiltakstilbudet til grupper med ulike behov slått sammen, noe som vanskeliggjør målet om å skreddersy tilbud til den enkelte jobbsøker.

Arendal-ordfører Robert Nordli er stolt over samarbeidet kommunen har med Nav, og med Durapart.

- I tiden som kommer blir det for oss viktig med arbeidsinnkludering av flyktninger, noe også Durapart er opptatt av, sa Nordli.

Besøket var en del av det pågående arbeidet med å samle inn innspill til Arbeiderpartiets nye partiprogram som vi skal gå til valg på i 2017. Med på besøket var leder i Aust-Agder Arbeiderparti, Jon Rolf Næss, LO-sekretær Agnes Norgaard, ordfører Robert Nordli og nestleder Gro Bråten