Ny vei til Arendal havn, Eydehavn

Ny vei til Arendal havn, Eydehavn er nå nærmere enn noen gang. Arbeiderpartiet fremmet, sammen med KrF, Sp og Sv, forslag og fikk vedtatt i fylkestinget i juni at første del av veien må realiseres i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for fylkesveier. Nå følger fylkesrådmannen dette opp og innstiller på at det bevilges 40 millioner i første halvdel av planperioden, for å få realisert ny vei fra havna til Fv410.

original_1478641169_1477983

- Dette betyr at en ny vei til havna nå er nærmere enn noen gang tidligere. Å få på plass en ny vei vil bety mye både for trafikksikkerheten gjennom Eydehavn sentrum og for næringsutvikling i dette området, sier fylkesordfører Tellef Inge Mørland.

Han fremmet på vegne av posisjonen (Ap, KrF, Sp, Sv) følgende forslag som ble vedtatt i fylkestinget i juni 2016:

«Fylkestinget har som intensjon å få til en realisering av første del av ny vei til Arendal havn, Eydehavn i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for fylkesveier høsten 2016. I forkant av denne saken, ønsker fylkestinget at det snarest settes i gang regulering i samarbeid med Arendal kommune. Fylkesrådmannen bes videre gå i dialog med Arendal kommune / Arendal havn, samt eventuelt andre aktuelle aktører, for å få til en samfinansiering av veiparsellen, slik at prosjektet kan realiseres så raskt som mulig.»

- Til fylkestinget nå i oktober skal handlingsprogrammet for fylkesveiene 2017-2024 behandles og vedtas. I den forbindelse følger fylkesrådmannen opp vårt vedtak fra juni, og innstiller på at det bevilges 40 millioner i første halvdel av planperioden, for å få realisert ny vei fra havna til Fv410. Dette utgjør halvparten av kostnadsoverslaget til den nye veiparsellen. Den andre halvdelen har vi en god dialog med Arendal kommune på. Gjennom en lånefinansieringsordning som fylkestinget har vedtatt, vil det være mulig å finansiere resten bl.a. fra de inntektene som en ny vei kan gi, ved at det åpnes opp nye næringsområder i tilknytning til havna.

Til sammen foreslås det i handlingsprogrammet for fylkesveiene en investeringsramme på 910 millioner i løpet av programperioden frem til 2024. Blant annet ligger det inne 40 mill til fv 42 Myklebostad – Lislevann, 55 mill til ny vei mellom Grenstøl og Glastad som kommer i forbindelse med den nye skolen i Tvedestrand, 65 mill til fv409 Krøgenes-Tromøybrua og 50 mill til fv415 Fianesvingen – Åmli. Nå starter den politiske behandlingen av forslaget til nytt handlingsprogram for fylkesveier.