Nulltoleranse for sosial dumping

Rett før jul fikk Arbeiderpartiet, i samarbeid med KrF, Sp og Sv, endelig gjennomslag for nye retningslinjer når Aust-Agder fylkeskommune skal gjennomføre anbud. Vedtaket innebærer blant annet at fylkeskommunen skal ha nulltoleranse for sosial dumping. For å nå dette målet, har fylkespolitikerne, etter forslag fra Arbeiderpartiet, sluttet seg til de 11 seriøsitetskravene som er utarbeidet av blant andre KS og Fellesforbundet.

original_1478641170_5229852

Allerede ved budsjettbehandlingen i 2014 tok Arbeiderpartiet opp saken i fylkestinget, etter innspill fra LO. Det skulle imidlertid ta et helt år, før man fikk nye retningslinjer på plass.

-Da jeg ble fylkesordfører, etterlyste jeg denne saken. Jeg er glad for at vi nå endelig har fått klare føringer for hvordan Aust-Agder fylkeskommune skal sikre at de ansatte i selskap som utfører arbeid for oss, har ordentlige arbeidsvilkår. Denne saken viser også betydningen av at partiet og fagbevegelsen har en tett dialog, sier Arbeiderpartiets nye fylkesordfører Tellef Inge Mørland.

Utgangspunktet for saken var opprinnelig Skien kommune som innførte den såkalte «Skiensmodellen», for å sikre at kommunen kun brukte seriøse firmaer til å utføre arbeid for seg. Denne modellen har seinere blitt brukt som inspirasjon for å utvikle de 11 seriøsitetskravene fylkeskommunen nå har sluttet seg til.

-Dette var svært viktig å få til. Blant annet får vi nå helt konkrete krav til læreplasser i de bedriftene som skal jobbe for oss. Vi har store utfordringer med å skaffe nok læreplasser i fylket vårt. Da må i alle fall fylkeskommunen selv benytte seg av bedrifter som bidrar til å nå det målet.

-I tillegg stiller vi tydelige krav til sikkerhet, ordnede økonomiske forhold, allmenngjort tariffavtale og begrensninger i antall ledd underentreprenører. Dette bidrar både til å sikre arbeidstakernes rettigheter, samt hindre at de seriøse bedriftene skal bli utkonkurrert av useriøse aktører, fortsetter Tellef Inge Mørland, før han avslutter: -Det viktige nå, er at man faktisk følger opp disse nye retningslinjene, for da kan vi være stolte av en fylkeskommune som setter ryddighet i arbeidslivet høyt!

Seriøsitetskravene finner du her: