Lovte fengsel, men leverer ikke

Regjeringen, med FrP-statsråd Anders Anundsen i spissen, fortsetter å love til Aust-Agder, men leverer ikke. Dette bevises nok en gang når regjeringen nå skyter fengselsplanene i Froland ut i det blå, sier en skuffet fylkesordfører. Leder av justiskomiteen, Hadia Tajik, sier Regjeringen har dratt beina etter seg i tre år og de unnlater å bruke de mulighetene som ligger i Agder når de nå ikke leverer de 300 soningsplassene som det er så stort behov for

original

- Når regjeringen gir startsignal for fengsel i Mandal og ikke i Froland er det nærliggende å spørre om dette er en hilsen til FrP-ordføreren i Mandal og om dette også betyr at en felles administrasjonen legges dit, sier fylkesordfører Tellef Inge Mørland, og legger til at Regjeringens forslag er et gedigent løftebrudd overfor Aust-Agder og Froland.

- Froland er en av de kommunene som tynges av høy arbeidsledighet. Bygging av fengsel ville vært en mulighet for å bøte på dette. Dette er en katastrofe for hele distriktet og totalt uakseptabelt, sier ordfører i Arendal Robert C. Nordli, som forventer at Regjeringen snur og igangsetter planlegging av fengsel i Froland parallelt med Mandal.