Kraften, skogen og havet kan gi vekst i sør

Høyre har nå bestemt å trekke tilbake en reklame hvor de hevder at arbeidsledigheten har gått ned og veksten har gått opp de siste fire årene. Dette var bare en ren bløff, skriver stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen i dette innlegget.

Cecilie Knibe Hanssen

Da regjeringen tiltrådte i 2013 var arbeidsledigheten 2.6 prosent (nav tall), og i årets første kvartal var den 3.1 prosent. Da regjeringen tiltrådte høsten 2013 var sysselsettingsgraden 68.6 prosent, mens den i første kvartal i år var 66.5 prosent. Høyre bløffer altså.

 Men enda viktigere enn å avsløre Høyres sminking av egen politikk, er det å bekjempe den økte arbeidsledigheten og gjøre tiltak for økonomisk vekst.

Aust-Agder trenger en regjering som tar arbeidsledighet og lav økonomisk vekst på alvor. Aust-Agder troner dessverre høyt på statistikken for unge utenfor arbeidslivet. Arbeiderpartiets program kler Aust-Agders utfordringer og muligheter godt, ved at det satses spesielt på å få flere unge i arbeid.

Ap vil innføre en ny aktivitetsreform for å få flere unge inn i arbeidslivet. Vi ønsker å øke bruken av gradert uføretrygd og at personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet.

En viktig brikke i økt arbeidsdeltakelse for unge, er å styrke yrkesfagene gjennom å legge større vekt på praktiske ferdigheter og praksis-nær opplæring. Vi vil satse på flere lærere og videreutdanning for yrkesfaglærere.

Vi tror at et anstendig og trygt arbeidsliv, med et forsvar for faste stillinger og sykelønnsordninger lar seg kombinere med vekst i arbeidsmarkedet. Verdier kan skapes uten å svekke arbeidstakeres rettigheter.

Våre viktigste tiltak for økt vekst er å satse i de næringer hvor vi allerede har naturgitte fortrinn. Der hvor vi har spesielle forutsetninger for å lykkes. Det har vi mange av. Men selv vil jeg spesielt fremheve kraften, skogen og havet som står i særklasse som utgangspunkt for vekst her i Aust-Agder.

Vi står foran en tid hvor vi vil se nye fremvoksende næringer. Arbeiderpartiet ønsker å satse på en bærekraftig utvikling som gjør at fremtidens nye næringer sikrer vekst og verdiskaping samtidig som det er bærekraftig for naturen. En satsing på teknologi og digitalisering vil bli sentralt her for å kunne utnytte og styrke Norge som en teknologi- og industrinasjon.

Mulighetene er mange. Men skal man kunne se muligheter og møte utfordringer som vårt samfunn har, så må man i det minste kunne se virkeligheten i øynene.

Arbeidsledigheten har gått opp og veksten har gått ned i Høyres regjeringsperiode. Det vil de ikke selv vedkjenne seg. I stedet ser det ut til at de klapper seg selv på skulderen og tenker «godt jobba, oppdrag utført». Landet, og vår landsdel ikke minst, trenger en annen regjering som tar arbeid mer på alvor.

Valget 11.september er et verdivalg og et veivalg. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha.

For Arbeiderpartiet er de viktigste verdiene å ha små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle.

Cecilie Knibe Hanssen

Stortingskandidat for Aust-Agder Arbeiderparti