Klare for landsmøte

Arbeiderpartiets landsmøte går av stabelen i Oslo 20.-23. april. En engasjert delegasjon fra Aust-Agder er klar for fire dager med politisk verksted. Helse/sykehus, skole/levekår, arbeid og samferdsel er blant temaene som delegatene vil engasjere seg i.

Landsmøteselfie

Aust-Agder Arbeiderparti har på forhånd sendt inn en rekke forslag til landsmøtet og delegatene vil følge disse videre opp. Fra talerstolen vil mange av temaene bli tatt opp med hovedvekt på helse/sykehus med fokus på privat kontra offentlige tilbud, skole/levekår med fokus på tidlig innsats, arbeidsledigheten med fokus på ungdom, samferdsel med vekt på sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og selvfølgelig valgkamp og organisasjon.

I tillegg vil det selvsagt bli jobbet for å sikre at sentralstyremedlem Jon Rolf Næss får fornyet tillit i sentralstyret. 

I forberedelsene til landsmøtet har Aust-Agder-delegasjonen også hatt felles møte med delegasjonene fra Vestfold, Telemark og Vest-Agder og disse fylkene står sammen om en rekke saker der vi har felles interesser.  

Aust-Agder Arbeiderparti er ellers godt representert i de viktige landsmøtekomiteene. Robert C. Nordli er foreslått som medlem av valgkomiteen og Per Kristian Lunden som medlem av redaksjonskomiteen for andre politiske saker. I redaksjonskomiteen for programmet har Aust- og Vest-Agder Ap felles representant i Astrid Hilde.

Nedenfor kan du laste ned forslagene Aust-Agder Arbeiderparti har sendt landsmøtet og en oversikt over kontaktinfo til landsmøtedelegasjonen.