Jonas på Arendalsbesøk

Denne uka besøkte Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre Arendal og Eydehavn for å høre om mulighetene i havrommet, og om aktiviteten og engasjementet som finnes på Sørlandet for å ta mulighetene i bruk. Støre og representanter for Aust-Agder Arbeiderparti besøkte også Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen:

original_1478641698_1318047

- Jeg synes det var svært interessant å høre om forskningen på tareskogen og på kysttorsk i sør. Havforskningsinstituttet gjør nå et viktig arbeid for å sikre vårt forvalteransvar både for næring, miljø og klima langs kysten i hele Norge. Det er et arbeid Arbeiderpartiet støtter, sier Jonas Gahr Støre om besøket.

Senere på dagen presenterte havnesjefen i Arendal havn planene for et nytt badeanlegg i Arendal som snart står klar til bruk:

- Arendal havns arbeid for å bygge et badeanlegg i gjestehavna er et svært godt eksempel på hvordan gode idéer og gründervirksomhet kan bidra til nyskapning og innovasjon. Det var veldig spennende å høre om disse planene, sier Støre.

- Havet har preget Norges historie, kultur og økonomi sterkt gjennom århundrer. For at vi fortsatt skal være en globalt ledende havnasjon arbeider vi for å utvikle en helhetlig og ambisiøs politikk for havet og nordområdene. Besøket i Arendal ga oss viktige innspill i arbeidet med programprosessen fram mot Arbeiderpartiets landsmøte til våren.

Også behovet for ny vei til havna på Eydehavn ble belyst, og det ble sterkt presisert fra de lokale representantene at staten må gå inn og bidra til en tilfredsstillende veiløsning helt fram til nye E-18. Dette er svært viktig av hensyn til trafikksikkerhet og nærmiljø, men også for å legge til rette for vekst og videreutvikling i området.

Se flere bilder fra besøket på vår Facebookside her: