Flere lærere i skolen for at alle skal med

Stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen argumenterte sterkt for å innføre en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå og på alle klassetrinn i sin landsmøtetale. Her kan du lese hele talen:

Cecilie Knibe Hanssen på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte

Kjære landsmøte!

Jeg vil argumentere for endring i linje 731 – Aust-Agder ønsker nemlig å ansette flere lærere ved å innføre en nasjonal norm for lærertetthet som gjelder på skolenivå og for alle trinn i skolen.

En nasjonal norm for lærertetthet handler om å praktisere kjernen i vårt hovedbudskap: Alle skal med. Alle barn – uansett evner og potensial – uansett bosted – bør har rett på et minimum av tid med sin lærer.

Satsing på fellesskolen er en av våre hovedsaker. Og et viktig budskap i programforslaget er at Arbeiderpartiet tror både på dyktige lærere og flere lærere. Høyre setter opp et motsetningsforhold mellom disse - Men selv så mener vi at en god skole forutsetter dyktige lærere som gis mer tid og tillit til å følge hver enkelt elev.

Når intensjonen vår er å skaffe flere dyktige lærere med bedre tid så må vi passe oss for at formuleringen i programforslaget ikke bare i realiteten vil føre til omprioriteringer i lokale budsjetter - uten en reell økning i antall lærere. En norm på kommunenivå og en norm bare for de yngste elevene kan svekke kvaliteten på de andre elevenes skolehverdag.

Selv ble jeg folkevalgt i Lillesand blant annet som følge av å ha kjempet for at en klasse på hele 35 elever måtte få tilførsel av nye lærerkrefter – selv om det ikke var budsjettert. I et mørkeblått politisk landskap har vi årlige kamper for å beholde god lærertetthet og at nye ressurser til økt lærertetthet skal gå til nettopp det – og ikke til kutt i eiendomsskatten.

I år håper jeg på å få en ny rolle som folkevalgt – på Stortinget – og da håper jeg at det skal kunne skje nettopp på grunnlag av et Arbeiderparti som klart og tydelig satser på flere lærere.

Da kan vi med ufravikelig troverdighet kunne si at vi satser på en fellesskole hvor alle barna skal med. Her er det ingen grunn til å tvile - men å bare gå all inn for en suksessoppskrift - både for norsk skole og en valgkampseier.

Her kan du se videoopptak av talen