Et politisk taktskifte for likestilling

Nytt fylkesting er konstituert i Aust-Agder, og et nytt fylkesutvalg er valgt. Fylkesutvalget er fylkeskommunens formannskap, som består av ni representanter. Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen avlegger i den forbindelse blant annet Arbeiderpartiet en visitt, når det gjelder kjønnsbalansen i fylkesutvalget. Kritikken fra Åshild Bruun-Gundersen treffer oss overhodet ikke, skriver fylkestingsrepresentant Bård Nylund i dette innlegget.

original_1478641139_52024

Arbeiderpartiet fikk tre representanter i fylkesutvalget denne gangen, og vi valgte naturlig nok å velge inn våre tre fremste kandidater: Denne gangen to menn og en kvinne.

Det er vanskelig med halvparten av hver når totalsummen er tre. At opposisjonen også valgte inn sine toppkandidater, er vel ikke mer enn rimelig, og at det da bidrar til å heve kvinneandelen i fylkesutvalget, er fint.

Av tre komitéledere har Arbeiderpartiet en. Her valgte vi en kvinne. I to av tre komiteer er våre fraksjonsledere kvinner. Annenhver kandidat på vår liste til valget er kvinne.

Det lyder unektelig litt hult å få kritikk fra Bruun-Gundersen, som topper en liste etterfulgt av fem menn. I hennes egen gruppe er hun helt alene som kvinne.

Hvis man virkelig vil gjøre noe med kvinneandelen i fylkestinget, er det en god start å begynne å nominere kvinner på listene sine. Her har Bruun-Gundersens parti et betydelig forbedringspotensial.

Nå er valgene gjort, og vi velger å glede oss over det nyoppståtte likestillingsengasjementet til Fremskrittspartiet. Det lover godt for den kommende fireårsperioden, hvor vi har høye ambisjoner om likestillingsarbeidet i fylket vårt.

For oss i Arbeiderpartiet er likestilling mer enn likestilling mellom kvinner og menn. Det er likestilling på tvers av en rekke grunnlag, slik som for eksempel etnisitet, funksjonsevne, alder, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Vi håper Fremskrittspartiet er like engasjert når disse forslagene kommer i fremtiden, som de var under konstitueringen av fylkestinget. Det vil i så fall være et taktskifte for et parti, som har vært mot en rekke lovforslag og tiltak som har vist seg å ha stor betydning for likestillingsarbeidet i Norge de siste femti årene.

Bård Nylund
Fylkestingsrepresentant
Aust-Agder Arbeiderparti