En blir ikke friskere av kutt i sykelønna

- Å kutte i sykelønn er historieløst, og vil ramme særlig lavtlønnede. Ikke minst vil det bringe oss tilbake i tid – ikke fremover, skriver Arbeiderpartiets ungdomskandidat, Kristine Hallingstad i dette innlegget. Hun reagerer sterkt på at seks ungdomspartier tar til orde for kutt i sykelønna. Les hele innlegget her:

Kristine Hallingstad

En blir ikke friskere av kutt i sykelønna.

For ikke så lenge siden gikk seks ungdomspartier (Unge Høyre, Fpu, Unge Venstre, KrFU, Senterungdommen og Grønn ungdom) ut i mediene og krevde kutt i sykelønnsordningen. Ungdomspartiene mener ordningen vi har i dag er for dyr, og dermed ikke bærekraftig i fremtiden. Dette er gammel argumentasjon fra høyresiden når det gjelder gode velferdsordninger, og en overraskende vending fra noen av sentrumspartiene.

Hovedargumentet for å kutte i sykelønn er at det vil føre til lavere sykefravær. Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet mener at å kutte i sykelønn i mindre perioder (karensdager) vil ha tilsvarende null effekt på sykefraværet. Det er riktig at Norge ligger på topp i sykefravær. Men det er langtidssykmelding som er den største utfordringen, og ikke at en arbeidstaker har feber i noen dager. Kutt i sykelønn vil heller presse arbeidstakerne over på andre trygdeordninger eller sosiale utgifter. Risikoen med forslaget om kutt i sykelønn er derfor at vi får flere syke på jobb, og i verste fall at flere arbeidstakere må over på langvarige trygdeordninger. Det er ikke riktig medisin. Det er lett av ungdomspolitikere å være bråkjekke før man i det hele tatt har begynt i arbeidslivet.

Det er et paradoks at Unge høyre og Fpu, som med sine regjeringspartier gir 25 milliarder i skattekutt, mest til de som har mest fra før, ikke vil gi full sykelønn til arbeidstakere. I forslaget om kutt i sykelønn ligger det en enorm mistillit til at folk misbruker sykelønnsordningen. Denne mistilliten dekkes over med å sette grupper opp mot hverandre. For eksempel de med jobb og de uten, og de som er sykemeldte mot dem som er uføre. Det er ingen motsetning mellom disse gruppene. Å kutte i sykelønnen gir ikke mer til den som er uføre. Å kutte i sykelønn til dem som er i jobb, skaper ikke flere arbeidsplasser til dem som står utenfor.

Arbeiderpartiet vil gjøre mer for å forhindre at folk blir sykemeldte og at de som er sykemeldte skal kunne komme raskt tilbake gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv. Vi må også forhindre misbruk av sykelønnsordninger. Arbeiderpartiet ønsker trygghet i jobb for den enkelte. Da er det viktig at vi har et samfunn som viser tillit til at folk selv vet når de er for syke til å komme på jobb.

Å kutte i sykelønn er historieløst, og vil ramme særlig lavtlønnede. Ikke minst vil det bringe oss tilbake i tid – ikke fremover.

Kristine Hallingstad

Ungdomskandidat for Aust-Agder Arbeiderparti