Tellef og Cecilie på tinget!

I en fersk meningsmåling for Aust-Agder offentliggjort i Agderposten, går Arbeiderpartiet fram 2,5% og Høyre og Frp stuper med en tilbakegang på til sammen 14%. Hvis dette blir valgresultatet vil Arbeiderpartiets 2.kandidat, Cecilie Knibe Hanssen få fast plass på Stortinget, sammen med 1.kandidat Tellef Inge Mørland. Cecilie jubler over målingen og mener dette viser at vårt mål om to på tinget er høyst realistisk.

Stortingskandidatene tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Hanssen

Arbeiderpartiets stortingskandidater Tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Hanssen kan begge belage seg på fire år på Stortinget

På målingen går også Sp kraftig frem med 9,5%. Sammen med Arbeiderpartiets framgang og H/Frps tilbakegang gir dette et kraftig signal om at Aust-egdene ønsker et regjeringsskifte til høsten.

Ifølge målingen mister Frp sitt mandat til Arbeiderpartiet med klar margin. Sps store framgang medfører at de ligger nærmest til å ta Arbeiderpartiets 2.mandat. Sp har også mulighet på utjevningsmandatet, som KrF har i dag. Her er marginene ganske små, så ingenting er avgjort.

Med 17,4% holder Høyre sitt ene mandat relativt trygt foreløpig, men de er ikke i nærheten av å kunne kapre et nytt mandat. Ordfører i Lillesand Arne Thommassen, kan dermed se langt etter stortingsplass, og lillesanderne bør heller satse på Arbeiderpartiet og Cecilie for å sikre den første lillesander på tinget på over 100 år. 

Her er tallene:

              2017     2013(+/-)           Mandater

Ap         30,5%   +2,5%                2            +1

H           17,4%   -8,5%                  1

Frp        12,4%   -5,5%                 0            -1

Sp          14,0%   +9,5%

KrF        12,6%   +1,4%

SV          3,3%     +0,7%

V            2,7%     -2,1%

MDG     2,6%     +0,6%

Rødt      1,7%     +1,2%

Andre   2,8%     +0,2%