By og land - hand i hand

Landsstyremedlem og kommende fylkesordfører, Gro Bråten talte varmt om viktigheten av organisasjonsarbeid, det fagligpolitiske samarbeidet og om å ta hele landet i bruk i sin landsmøtetale. Les den her:

Gro Bråten på Arbeiderpartiets landsmøte 2017

By og land - hand i hand

Gjennom mitt vennskap med Ap-veteranen Kristian Tønnessen, som ble 100 år gammel før han døde for 3 år siden, fikk jeg alltid høre hvor viktig organisasjonsarbeidet hadde vært, og fortsatt må være for et styrings parti som oss.  Kristian kjente godt til boka tillitsmannen av Einar Gerhardsen - og refererte stadig fra den til meg.

I årsmeldingen i 1928 til lokallaget mitt i Lillesand kan vi lese følgende om betydningen av skolering:

" Man skal nemlig erindre at det ikke er tilstrekkelig bare at møte og ha valgene til kommune og land, man må også i sitt indre bli sosialistisk installert" sitat slutt

Det er ikke sikkert vi skal ta opp igjen brevkursene, rollespillene eller møtene slik de fungerte på 50-tallet Men Vi må ha kunnskap om fortida for å forme framtida. Gode skoleringsopplegg, både i organisasjonsarbeid og politikk må prioriteres.

Hadia sin verdiskolering har blitt veldig godt mottatt, Trond sin bok om skolepolitikk likeså. Men vi har mer å gå på. Jeg vil gjerne slå et slag for den nordiske modellen og det fagligpolitiske samarbeidet. Hvorvidt vi får til samarbeidet og får formidla ut de viktige sakene, vil være en av suksessfaktorene til valgseier.

Jeg ble kjempeglad for brevet som Jonas sendte til sosialistfraksjonen i Europaparlamentet nå rett før påske, no begynner arbeiderpartiet å bli gjenkjennelig på vår viktigste sak: arbeid til alle. Mer samarbeid mellom demokratiske partiene og LO-ene i Norden - og formidle det ut til Europa. Vi er tydelige på at vi ønsker å sikre rammene for den nordiske modellen - vi står opp for vår likhetskultur -vi vil opprettholde vår arbeidslivsmodell med sterke og ansvarlige parter.

Det er dette vi må få fram i valgkampen, tydelig på hva vi mener om trygghet for arbeid og trygghet i arbeid.

Kjersti; så flott at så mange har snakket om slagordet by og land, hand i hand. Ikke bare ble Arbeiderpartiet stiftet i Arendal og Aust-Agder - men slagordet by og land; hand i hand kommer også fra Aust-Agder og Vegårshei kommune, fra en partiveteran som heter Ole Colbjørnsen. Det kommer mye bra fra Aust-Agder, så sats på oss til høsten!

Vi pleier å si at hele Aust-Agder er et stort distrikt; vi må ha en tydelig distriktsprofil på sakene i valgkampen.  Vi er landets største parti, også i distriktene så det skulle bare mangle at vi ikke mye god politikk på dette området.

Det er det som gir slagordet by og land - hand i hand mening - og som gir oss valgseier 11. September.

Se videoopptak av talen her: