Bekymret over stillingskutt i Sørlandet sykehus

NrK Sørlandet meldte i går at Sørlandet sykehus må kutte 150 stillinger de neste årene på grunn av stram økonomi. - Dette gir grunn til bekymring for hvor man vil kutte disse stillingene, og hvilke konsekvenser det vil få for pasientene, sier Aust-Agder Arbeiderpartis stortingskandidat Tellef Inge Mørland.

original_1478641167_1280103

Stortingskandidat for Aust-Agder Arbeiderparti, Tellef Inge Mørland, avbildet ved sykehuset i Arendal

- Da Frp-/Høyreregjeringen inngikk avtale om statsbudsjettet for 2017 med sine støttepartier, valgte de å legge inn et kutt i form av et effektiviseringskrav for sykehusene på nesten 500 millioner. Dette kommer på toppen av generelt for lave bevilgninger til sykehusene gjennom flere år. I løpet av denne Stortingsperioden har Arbeiderpartiet foreslått å bevilge ca. 3 000 millioner mer til sykehusene enn dagens regjering. Det ville gitt sykehusene en mye bedre økonomi, og muligheter for Sørlandet sykehus til å unngå dette kuttet i stillinger, sier han.

Økonomidirektøren til Sørlandet sykehus sier til Fædrelandsvennen at finansieringen av det nye psykiatribygget i Kristiansand på over 800 millioner går på bekostning av antall ansatte. - Det er svært uheldig dersom et nødvendig nybygg for psykiatrien, og ønske om nytt akuttbygg i Kristiansand, medfører kutt i tjenestene andre steder i Sørlandet sykehus. Nå har vi nettopp vært gjennom store diskusjoner rundt akuttilbudet særlig i Flekkefjord, men også i Arendal, og det siste vi trenger nå er ny uro om disse to sykehusene skal få beholde sine tilbud, sier Tellef Inge og legger til:

- I neste måned kommer det sannsynligvis til å bli vedtatt av Stortinget at de to Agderfylkene skal slå seg sammen. Dersom denne sammenslåingen skal lykkes, er det helt avgjørende at folk som bruker sykehusene i Arendal og Flekkefjord føler at det blir satset videre på disse sykehusene også i en samlet landsdel, og at økonomiske innsparinger ikke tvinger frem nye runder der de tre sykehusene i landsdelen blir satt opp mot hverandre.