Årsmøte 2.-3.april

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre blir hovedtaler på Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøte som avholdes i Arendal 2.- 3. april 2016. Årsmøtet vil ha hovedfokus på de store politiske utfordringene som økende arbeidsledighet og integrering. Det vil også bli en egen debatt om eventuell fylkessammenslåing.

original_1478641160_2291906

Årsmøtet avholdes på Clarion Tyholmen hotell, og det er satt opp følgende saksliste:

1. Åpning
2. Valg av årsmøtefunksjonærer
3. Årsberetninger for 2015
4. Regnskap for 2015
5. Organisasjon/handlingsplan, budsjett for 2016

6. Vedtektsendringer

7. Den politiske situasjonen
    - Politisk innledning ved partileder Jonas Gahr Støre
8. Innkomne forslag
9. Eventuell fylkessammenslåing
10. Valg
11. Avslutning

Det er innkommet 43 forslag fra kommunepartier, AUF og fylkesstyret som årsmøtet skal behandle, i tillegg til vanlige årsmøtesaker som årsberetning, regnskap og valg. 

Nedenfor kan du laste ned årsmøtesakene, kjøreplan og andre praktiske opplysninger i forbindelse med årsmøtet.

Møtet er åpent for media.