Arbeiderpartiet vant skolevalget

Arbeiderpartiet ble klart største parti på skolevalget, både i Aust-Agder og på landsplan. Ved de videregående skolene i Aust-Agder fikk Arbeiderpartiet 33,5 prosent oppslutning, noe som er tidenes beste resultat. Framgangen fra forrige skolevalg var på hele 13,6 prosent, mens Høyre gikk tilbake 11,9 prosent og måtte ta til takke med 17,1 prosent av stemmene.

original_1478641445_6602125

Det beste enkeltresultatet fikk Arbeiderpartiet ved Arendal vgs med hele 52,4 prosent. Et meget godt resultat ved en tradisjonelt “blå” skole. AUF i Aust-Agder feiret det gode valgresultatet med fargeglade muffins og med å bære Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Arendal, Robert C. Nordli på gullstol. En stor takk til AUF i Aust-Agder for fantastisk innsats ved debatter og valgtorv ved de videregående skolene!

Skolevalget i Aust-Agder som helhet ble også meget bra for Arbeiderpartiets del. På åtte av ti av fylkets skoler ble Arbeiderpartiet klart største parti. Bare ved de to kristne privatskolene, Drottningborg vgs og KVS-Bygland, ble Krf større enn Ap. Med en oppslutning på 33,5 prosent er Arbeiderpartiet større enn Høyre og Frp til sammen som får hhv 17,1 prosent og 10,5 %. Det har ikke vært tilfelle siden skolevalget i 1995, som var et stortingsvalgår.

Det ble avgitt 3770 stemmer og valgdeltakelsen ble 79,2 prosent. Dette er en deltakelse som ligger nesten 5 prosentpoeng høyere enn ved valget i 2011.

Fylkesoversikt Aust Agder:

Rødt  3,5 %
SV      7,2 %
AP   33,5 %
SP     3,6 %
MDG 6,3 %
KRF  6,6 %
V       6,0 %
H       17.1 %
Frp  10, 5 %
PIR    2,9 %
PP      1,8 %
DEM  0,3 %
DK     0,7 %

På landsplan fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 31,9 prosent mot 29,8 prosent ved forrige kommunevalg. Ved stortingsvalget i 2013 fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 23 prosent. Skolevalget i år viser at Arbeiderpartiet står sterkt blant ungdommene. Det er viktig å oppfordre ungdom med stemmerett til å bruke denne ved kommune- og fylkestingsvalget 14. september.

Se resultatet fra alle de videregående skolene i Aust-Agder her.