Arbeid til alle

Stortingskandidat Kristine Hallingstad tok opp den store arbeidsledigheten som har rammet Sørlandet, og særlig de unge. - Å være ung og ikke være i arbeid kan gjøre at noen mister framtidshåpet – og faller helt ut av arbeidslivet, sa hun. Les hele innlegget her.

Kristine Hallingstad på landsmøtet2017

Kjære Landsmøte

På Sørlandet har arbeidsledigheten bitt seg fast. I Agder har vi mange unge som ikke får begynt i arbeid til det de er utdanna som, eller gått i lære til. Unge i arbeidsmarkedet uten tidligere erfaring er en av de mest sårbare gruppene vi har. 

For samfunnet er det uheldig at vi ikke får utnytta de 70.000 under 30 år som hverken er i jobb eller tar utdanning. Det er sløsing av  ressurser.  

For den enkelte er det dramatisk. Arbeid gir mestring og glede i hverdagen. Det gjør at økonomien går rundt, og at man kan planlegge for framtida. Å være ung og ikke være i arbeid kan gjøre at noen mister framtidshåpet – og faller helt ut av arbeidslivet.

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle den viktigste saken. Fordi arbeid er god velferd for den enkelte og for samfunnet.

Derfor vil vi:Opprette 1000 nye fagskoleplasser. Å gjøre det lettere for de som er i jobb å få ny kunnskap, eller at nyutdannede uten jobb kan få mer, er et godt tiltak.

- Opprette NAV-ung. For å sikre tett oppfølging av unge som er uten jobb.

- Gjøre det enklere å fullføre videregående samtidig som man mottar dagpenger. Å gjøre ferdig utdanninga si skal ikke straffe seg økonomisk.

- Bruke lønnstilskudd mer enn i dag for at unge skal få arbeidserfaring raskt.

Høyre og FRP Regjeringa sin hovedløsning for å skape arbeidsplasser er å gi skattekutt til de som har mest fra før.  

Statsråd Monica Mæland sa på Agderkonferansen at å kutte i skatt var et av de viktigste tiltakene fordi det stimulerer til vekst i privat, konkurranseutsatt næringsliv.

Å kutte formueskatt er noe regjeringen har gjort i snart fire år.  Med regjeringens egen logikk skulle det bety at det er blitt skapt tusenvis av nye private jobber.

Men hvor er disse jobbene blitt av? Vi kan ikke se de på Sørlandet, eller i resten av landet.

Disse skattekuttene skaper ikke flere jobber.  I tillegg er det også forferdelig dårlig fordelingspolitikk.

Norge trenger en regjering som skaper arbeidsplasser og sørger for arbeid til alle. Derfor er det viktig å vinne valget til høsten.

Takk for meg.

 Se video av talen her