Arbeid til alle er jobb nummer én

– I en tid med økonomisk uro, økende ledighet og en utfordrende flyktningsituasjon trenger Norge politikk som virker, sa partileder Jonas Gahr Støre da han fredag presenterte Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2016, sammen med finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen

original_1478641451_3787181

– Budsjettet legges frem i en situasjon hvor vi har den høyeste ledigheten på over 20 år. Arbeiderpartiet har alltid sagt at arbeid til alle er jobb nummer én. Nå er dette viktigere enn på lenge, sier Støre.

Tiltakene retter seg både mot dem som har mistet jobben og mot bedriftene. Arbeiderpartiet foreslår flere tiltaksplasser, bedre permitteringsregler og flere studieplasser. Redusert selskapsskatt og matchingkapital for gründere skal skape ny vekst. Og plugging av midlertidige brønner, forsering av fergeanbud og tiltak for å ta i bruk mer miljøvennlig teknologi vil bidra til å opprettholde aktiviteten.

– Skal vi lykkes med arbeid til alle, er det avgjørende at Norge har bedrifter og et næringsliv som driver lønnsomt og har vekst landet over. Regjeringen har systematisk undervurdert alvoret i situasjonen, og dermed også vært for sent ute med tiltakene. Våre forslag vil gi bedriftene bedre vilkår og sørge for at flere kommer i jobb, sier Marthinsen.

Les alt om Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett her: