AP + ungdom = Sant

Arbeiderpartiet satser på ungdommen til fylkestingsvalget. Derfor er 6 av de 12 første kandidatene på lista vår mellom 18 og 35 år. – Det er viktig å satse på ungdom i politikken, fordi ungdommer ofte har et annet bilde av hvordan virkeligheten er. De tenker annerledes om politiske spørsmål, og vet hva ungdom er opptatt av, argumenterer Marcus Sagmo, som selv står på 11. plass på lista.

original_1478641692_4026535

– Det er unikt å ha representanter som Marcus Sagmo som selv går på videregående skole, skryter Kristine Hallingstad, en annen av ungdomskandidatene. Marcus er opprinnelig fra Oslo, men bosatt i Froland. Han er 18 år gammel og har et brennende engasjement for utdanning. Tidligere har han vært engasjert i Elevorganisasjonen og i elevrådet. Marcus sier «elever er opptatt av hvordan hverdagen på skolen er – det er tross alt elevenes jobb å gå på skole». Han vil derfor bidra til å øke fokus på elevenes arbeidsmiljø.

– Den videregående skolen i Aust-Agder er grunnleggende bra. Flere og flere av våre ungdommer gjennomfører utdanningsløpet sitt i løpet av fem år. Det er et veldig godt utgangspunkt, men av ulike grunner dropper noen elever ut. Da er det viktig at vi har en verktøykasse som kan hjelpe de tilbake igjen. Arbeiderpartiet tror noe av løsningen er å ha større helsesøsterstillinger på alle de videregående skolene i Aust-Agder, forteller Lars Marius Nilsen.

– En ting som er bekymringsverdig er det økende presset på dagens ungdommer for hele tiden å prestere. Kristine Hallingstad er opptatt av at skolen skal være noe mer enn et prestasjonsjag. Hun påpeker at vi må la ungdom få litt pusterom.

Kristine utdyper dette utsagnet sitt:
– Selvfølgelig skal vi gjøre det vi kan for at hver enkelt elev skal lykkes best mulig. Men vi må ikke glemme at det viktigste er elevens følelse av mestring, og ikke nødvendigvis karakterene som blir stående på karakterarket.

Arbeiderpartiet vil ruste ungdommene våre til takle arbeidslivet gjennom en god, videregående utdanning.
Derfor går vi til valg på at vi skal ha et forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene, flere helsesøstre på de videregående skolene og god kvalitet på undervisningen. Det er i alle fall ingen tvil om at Arbeiderpartiets ungdomskandidater brenner for å gjøre en jobb på dette området!