Anniken Huitfeldt til årsmøtet

Leder av stortingets Utenriks- og forsvarskomite og Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, holder hovedtalen på Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøte som avholdes lørdag og søndag, 18.-19.mars.

Anniken Huitfeldt skal tale til årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti

Mer enn 80 engasjerte medlemmer fra hele fylket møtes til fylkesårsmøte til helga. Foruten å lytte til Anniken Huitfeldt, vil mange av de delta i den politiske debatten etterpå. Våre fremste stortingskandidater vil også bli nærmere presentert og årsmøtet skal behandle 45 innkomne forslag og foreta valg av nytt styre og landsmøtedelegater.

Årsmøtet er åpent for media og tilhørere og starter lørdag 18.mars kl.10.00. Nedenfor kan du laste ned kjøreplan og øvrige saksdokumenter til møtet.