Allemannsretten bør grunnlovsfestes

"Lufta er fri for alle" sa vi da vi var små og ville kreve vår selvsagte rett til å være til stede. Det faller oss naturlig at vi alle får gå i skogen, fiske i havet eller gå langs hele kysten. Allemannsretten i Norge er unik. Den ligger i folkesjelen vår og bør derfor befestes i grunnloven, skriver stortingskandidat for Arbeiderpartiet, Cecilie Knibe Hanssen i dette innlegget. Les mer:

Cecilie Knibe Hanssen

Stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder, Cecilie Knibe Hanssen.

Personlig finner jeg en uvurderlig glede i å være på havet eller i skjærgården. Selv om jeg ikke eier mer enn et huslån, synes jeg det er fantastisk at hele skjærgården kan føles som mitt hjem.  For midt mellom alle de mer eller mindre prangende hyttene i Lillesands skjærgård står allemannsretten trygt plassert. Der kan jeg gå i land, med min gode samvittighet og min fiskelykke.

Men av og til sniker det seg inn en liten utrygghet eller opplevelse av at jeg gjør noe galt. Er det riktig å stå her? Er dette en del av noens private ferieparadis? I verdens fineste skjærgård og i en av Norges mest attraktive hyttekommuner, Lillesand, er det ikke rart at denne følelsen sniker seg på.

Gjennom et dispensasjonsvillig Høyre/FrP-lokalstyre utfordres 100-metersbeltet månedlig i det lokale planutvalget. Er det som i Sørlandsk sommerdøs kan bli oppfattet som et blikkstille Høyrerede i virkeligheten en kald havtåke som smyger seg over allemannsretten?

Dispensasjons-iveren gjør at plattingene blir litt større. Plenene, uthusene, båthusene, hyttene, ja alt blir stadig litt mer og litt større. Hver for seg er det saker som bare er en hyggelig gest til noens hyttelykke. Men i sum, og over tid, kan det gi en uønsket utvikling på bekostning av allemannsretten.

For meg er det ingen virkelig sommer uten at jeg får gå barføtt på et svaberg. Andre er avhengig av skogen eller av fjellet. Bruk av friluftsliv er viktig ikke bare for hver enkelt av oss men også for folkehelsen. Derfor bør naturområder gjøres lett tilgjengelig for alle. God forvaltning som sikrer tilgjengelighet for alle og en bærekraftig bruk av vår felles natur er derfor en viktig politisk oppgave.

Et offentlig eierskap av Statskog er med på å sikre dette. Offentlig oppkjøp av verdifulle naturområder er med på å sikre dette. Støtte til frivillige lag og foreninger som er med på å øke bruk og tilgjengelighet for alle vil sikre dette. Og ikke minst: å grunnlovsfeste allemannsretten vil være det sikreste kortet for å bevare vår felles bevissthet og rett til at lufta, havet, skogen og fjellet er fritt for alle. Det skal stå der, nå og for alltid, klar til bruk for oss alle.