Alle skal med også i helsevesenet

Fylkesordfører og stortingskandidat Tellef Inge Mørland åpnet sitt landsmøteinnlegg på en original måte, ved å ta imot en mobilsamtale på talerstolen. Med det fikk han fram viktige poenger om privatisering av helsetjenester og svekkelse av sykehustilbudet i Aust-Agder. Les hele innlegget her:

Tellef Inge med mobiltelefon på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte

Alle skal med også i helsevesenet!

Intro: Det ringer, i det jeg står klar på talerstolen.

Hallo ja. Du jeg står på talerstolen til Arbeiderpartiets landsmøte nå. Så det passer litt dårlig...

Men ja, jeg prøvde å få tak i dere i Privat Helseklinikk. Du skjønner jeg har fått time til sånn MR-undersøkelse 22. september, fordi jeg har fått noe problemer med knea, og da er det litt vanskelig å jobbe. Så da lurte jeg på om det var mulig å komme inn tidligere...

-Ja, dere har ledige plasser. Så bra! Om jeg kan komme allerede i morgen? Hvis jeg har helseforsikring. -Nei, det har jeg nok ikke...

-Jeg kan betale 3870kr? Asså nå har jeg jo fått en henvising til dere på fellesskapets regning.... Det er en annen kø det?

Du, det hørtes veldig rart ut dette her, så jeg tror nesten jeg må ta det opp med Jonas her...

---

4 slike eksempler har jeg fra Aust-Agder.4 eksempler på at vi er i ferd med å få et todelt helsevesen, der de som har penger eller helseforsikring kommer foran i køen.

Og jeg som trodde at fellesskapet skulle være forsikring god nok!

Alle skal med, sier vi.

Men skal virkelig alle med, så har vi en jobb å gjøre her!

Vi har allerede et stort hull i vårt helsevesen - det hullet kalles tannhelse!Der lommeboka avgjør om du skal ha råd til å smile eller ikke!

Arbeiderpartiets landsmøte burde tette det hullet!

Men la oss i alle fall ikke grave flere hull i dagens helsevesen!

Vi kan gjerne diskutere om det er riktig at private skal få en del av den offentlige helsekaka. Men bruker vi markedet, så må vi i alle fall ikke lage et system der de driver "butikk i butikken", der noen må vente i seks måneder, fordi de ikke har råd til å kjøpe seg inn i den rette køen!

Men først og fremst burde vi bruke det felles offentlige helsetilbudet, for å sikre at alle får den behandlingen de trenger, når de trenger den.

Da regjeringen inngikk avtale om statsbudsjettet for i år med sine støttepartier, valgte de å kutte i overføringene til sykehusene for å få budsjettet i balanse.

I Aust-Agder bidro dette effektiviseringskravet til en ny debatt rundt hvilke funksjoner vårt felles sykehus i Arendal skulle få lov til å beholde. Var akuttfunksjonene igjen i fare? Det skaper usikkerhet og utrygghet hos våre innbyggere.

Siden vi i Arbeiderpartiet ikke prioriterer skattekutt til de som har mest fra før, så har vi mer penger å legge på bordet til sykehusene våre.

Så Jonas:

Dette er penger som må sikre at vi fortsatt skal ha gode sykehustilbud rundt om i hele landet.

Sikre at innbyggerne i Aust-Agder skal kunne sove trygt om natta, med forvissning om at dersom de våkner med smerter i brystet, så er de flotte fagfolka våre på sykehuset i Arendal fortsatt der, klare til å hjelpe!

Og det er penger som skal sikre at Fritz eller Turid får like rask hjelp uten privat helseforsikring, som med!

Det er å sikre et godt helsetilbud til alle! Og det er å leve opp til slagordet "alle skal med"!

Her finner du videoopptak av talen!