Alle skal ha råd til nødvendig helsebehandling

Fremfor å lage et system med to ulike helsekøer – en offentlig og en privat – må vi satse på å videreutvikle vårt felles offentlige helsetilbud for å sikre at alle får den behandlingen de trenger, når de trenger den, skriver stortingskandidat Tellef Inge Mørland i dette innlegget.

Stortingskandidat Tellef Inge Mørland

Flere ganger den siste tiden har jeg blitt kontaktet av folk i Aust-Agder, som har blitt henvist av det offentlige til private klinikker for ulike undersøkelser, før de kan få videre behandling.

De har fått en ventetid på flere måneder for å bli undersøkt, men når de tar kontakt med klinikken, får de beskjed om at de kan komme dagen etter, om de har helseforsikring eller vil betale selv.

Kostnadene for å dekke dette selv, er da gjerne 3.000–4.000 kroner, noe som er en betydelig sum.

Det virker veldig underlig at når man først har fått en henvisning med behov for behandling, må man betale selv, dersom man ved den samme klinikken ønsker å komme inn raskere.

Tilbakemeldingen er at dette skyldes at man opererer med to forskjellige køer, der den ene køen er dem som blir behandlet på offentlig henvisning, den andre er de som betaler selv eller har helseforsikring.

Dette bidrar til at man får et todelt helsevesen, der lommeboka avgjør hvor raskt du får behandling. Etter mitt syn er det en svært uheldig utvikling, som vi har et ansvar for å stoppe. På Arbeiderpartiets landsmøte var det derfor viktig for meg å ta dette opp i mitt innlegg fra talerstolen.

Vi kan gjerne diskutere om det er riktig at private skal få en del av den offentlige helsekaka. Men bruker vi først markedet, må vi i alle fall ikke lage et system der de driver «butikk i butikken», der noen må vente i opptil seks måneder, fordi de ikke har råd til å kjøpe seg inn i den rette køen.

Men først og fremst bør det satses på å videreutvikle vårt felles offentlige helsetilbud, for å sikre at alle får den behandlingen de trenger, når de trenger den.

Da regjeringen inngikk årets avtale om statsbudsjettet med sine støttepartier, valgte de å gi sykehusene et effektiviseringskrav for å få budsjettet i balanse.

I Aust-Agder bidro dette effektiviseringskravet til en ny debatt rundt hvilke funksjoner vårt felles sykehus i Arendal skulle få lov til å beholde. Var akuttfunksjonene igjen i fare? Det skaper usikkerhet og utrygghet hos våre innbyggere.

Siden vi i Arbeiderpartiet ikke prioriterer skattekutt til dem som har mest fra før, har vi mer penger å legge på bordet til sykehusene våre. Dette er penger som må sikre at vi fortsatt skal ha gode sykehustilbud rundt om i hele landet.

Vi vil sikre at innbyggerne i Aust-Agder skal kunne sove trygt om natta, med forvissning om at dersom de våkner med smerter i brystet, så er de flotte fagfolka våre på sykehuset i Arendal fortsatt der, klare til å hjelpe.

Dette er også penger som skal sikre at man får like rask hjelp uten privat helseforsikring som med.

Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet i partiprogrammet følger opp temaet i innlegget mitt på landsmøtet og blant annet sier at:

«Vi vil stanse utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge. Derfor sier vi nei til privatisering, og sørger heller for at de offentlige sykehusene blir bedre», og «Vi vil skape ro rundt organisering av sykehusene».

Det kan bety mye for det tilbudet vi har i dag ved sykehuset i Arendal.

Tellef Inge Mørland, stortingskandidat for Aust-Agder Arbeiderparti