1.mai i Aust-Agder

Partisekretær Kjersti Stenseng topper laget av 1.mai-talere i Aust-Agder i år. Hun skal holde hovedtalen på Eydehavn og i Grimstad. Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter holder tale i Tvedestrand og fylkesleder Jon Rolf Næss taler i Åmli og Gjerstad. Hovedparole for 1. mai 2016 er «Arbeid til alle»

original_1478638554_5417364

Det er tradisjonen tro mange arrangementer rundt om i hele fylket 1. mai. Her følger en oversikt over disse:

Eydehavn: Hovedtale ved partisekretær Kjersti Stenseng, appell ved May-Lene Rasmussen Noddeland, LO og Anders Hervik, AUF.

Grimstad: Hovedtale ved partisekretær Kjersti Stenseng, appell ved May-Lene Rasmussen Noddeland, LO og Markus André Ruud, AUF.

Evje: Hovedtale ved nestleder og gruppeleder i fylkestinget Gro Bråten, appell ved Agnes Norgaard, LO og Amalie Skaiå Larsen, AUF

Birkenes: Hovedtale ved fylkestingsmedlem Bård Nylund

Gjerstad: Fylkesleder og sentralstyremedlem Jon Rolf Næss

Valle: Nestleder og gruppeleder i fylkestinget Gro Bråten

Vegårshei: Hovedtale ved fylkestingsmedlem Bård Nylund

Åmli: Hovedtale ved fylkesleder og sentralstyremedlem Jon Rolf Næss

Tvedestrand: Hovedtale ved stortingsrepresentant Freddy de Ruiter

Lillesand: Appell ved Cecilie Knibe Hanssen

Kontakt ditt lokale partilag for mer detaljer om arrangementene.

Møt fram, og vis solidaritet med de arbeidsledige!