12 tomme løfter fra Høyre

Arbeiderpartiets stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen går kraftig i rette med Høyres 12 løfter for Sørlandet som de lanserte i Agderposten og Fædrelandsvennen. Dette er tomme løfter og en ønskeliste med intensjoner som ingen kan være uenig i, sier hun og stiller spørsmål ved om dette er vedtatt poltikk som er sikret gjennomslag, om Høyre har vedtatt konkrete midler til teknologilab eller vedtatt en finansiering som ikke favoriserer de store universitetene? Svaret er nei, konkluderer hun.

Cecilie

I sin iver etter å ha lang liste så glemmer Høyre å adressere det som alltid burde ha størst fokus for en som skal sitte på Agderbenken: Agder har sin største utfordring med at vi har alt for mange mennesker utenfor jobb eller skole.

Arbeiderpartiet erkjenner at Agder har, og har hatt over lang tid, alt for mange mennesker som står utenfor arbeid eller skole. Arbeiderpartiets politikk både på regionalt plan og på nasjonalt plan tar utgangspunkt i at dette er den største utfordringen. Derfor gjør vi ikke som Høyre og lanserer et punkt nr. 3 med etablering av en levekårspakke uten konkrete tiltak. Vår politikk har arbeid som oppgave nr. 1 på lista. Og vårt landsmøte har vedtatt konkrete tiltak som vi vet vil virke for at flere skal komme i jobb og skole.

Minst 1600 flere i jobb i Agder pr år – vår fremtidsambisjon er 300 000 flere i jobb de neste ti årene Vår politikk for flere i arbeid har disse seks hovedgrepene:  1) Arbeiderpartiet vil investere i arbeidstakernes kompetanse  2) Sikre gode konkurransevilkår for bedriftene 3) Satse systematisk på næringer som er spesielt viktige for Norge 4) Investere i hele landet og ikke selge Norge  5) Være i front for å lykkes med klimaforpliktelsene 6) Styrke den norske modellen.

Vi må rydde opp i arbeidslivet. Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud, og sørge for at slike krav blir etterlevd. Vi må etablere tverrfaglige arbeidskrimsentre i alle politidistrikter

En kraftpakke for oppvekst er vedtatt i vårt landsmøte med økt kvalitet i barnehage, makspris i SFO, flere lærere i skolen, læringeplassgaranti og jobbgaranti for unge som går på trygd.

Psykisk helse inn som fag i skolen må til dersom flere skal fullføre videregående skole i Agder. Vi skal sikre at alle har tilgang til skolehelsesøster ved å innføre helsesøsternorm.

130 millioner mer til Sørlandet sykehus i året Vi må sikre de tre sykehusene i Agder, ja De skal ikke bare bestå, de skal utvikles og styrkes. Grunnmuren for dette er økonomi. Arbeiderpartiet har vedtatt 12 milliarder mer i våre felles sykehus. 1 milliard til en egen veldferdsteknologipakke 

Ny rettferdig finansieringsløsning for UiA: i dag favoriseres de eldste universitetene. Vi vil gjennomgå finansieringsordningen for å heller gjenspeile oppgaver, egenart og mangfold.

Nei til salg av Agder. Arbeiderpartiets politikk handler om at vi vil eie våre ressurser sammen. Og forvalte dem i fellesskap. Vi ønsker å beholde krafta vår i offentlig eie. Og vi ønsker å bruke krafta vår her hjemme som et konkurransefortrinn for våre bedrifter – og ikke minst for å sikre at våre innbyggere og bedrifter benytter seg av grønn kortreist kraft.

Fiberkabel venter vi alle på. Høyre har ikke levert i denne perioden og de som maser og maser er Arbeiderpartiet. Hvorfor har ikke Høyre levert?

Sikring av penger til kunstinstitusjoner, veier som allerede er vedtatt i NTP og fullriggeren Sørlandet er gode saker som alle, uansett politisk ståsted, kan stille seg bak. Heia alle for det.

Agder største utfordring er at alt for mange er utenfor jobb eller skole. Skal vi klare å adressere utfordringene landsdelen har kommer vi ikke særlig langt med å ramse opp en overvekt av lite konkrete og uforpliktende løfter. I iver etter å ha en lang liste glemmer Høyre å ha trøkket på det som burde være hovedoppgaven for Agder.

Men skal man gjøre noe med våre utfordringer og utnytte våre muligheter, så må en i alle fall kunne vise til hva som er vår største utfordring. Arbeiderpartiets politikk er helhetlig og kler Agders utfordringer og behov i mye større grad. Vi har allerede fått gjennomslag og vedtatt politikk som vi går til valg på.