Representant

Anne Merete Holmberg

Jeg vil jobbe for et godt eldresamfunn. Hele kommunen må tas i bruk og ikke bare støtte sentrum. Næringslivet må gis gode vilkår. Jeg har hjerte for, støtter opp om og heier på alt det gode frivillige arbeidet som blir gjort i Grimstad.